Aktualności

20 lat PARTNERSTWA Miast- OlKUSZA i SCHWALBACH

Jubileuszowe spotkanie partnerskie w Schwalbach

Olkuska grupa jubileuszowy program partnerski
OLKUSKA GRUPA - Jubileuszowy program partnerski w Schwalbach w 2017r.

 

Olkusz i Schwalbach am Taunus to miasta partnerskie, których mieszkańcy od 20 lat ściśle ze sobą współpracują, dzięki wspólnym inicjatywom wzajemnie się poznając, wymieniając doświadczenia oraz nawiązując prawdziwe przyjaźnie. W związku z okrągłą rocznicą partnerskiej współpracy między miastami 50 os. delegacja mieszkańców Olkusza, na czele z burmistrzem Romanem Piaśnikiem, uczestniczyła w uroczystych obchodach rocznicowych, które odbyły się u naszego zachodniego sąsiada. Ich owocem są nie tylko zapewnienia o dalszej współpracy, ale także wymiana doświadczeń i poglądów na tematy trapiące mieszkańców wszystkich krajów Unii Europejskiej.

 

Partnerstwo między Olkuszem i Schwalbach am Taunus nawiązane zostało w 1997 roku. To właśnie wtedy Niemcy zwrócili się do polskiej ambasady z prośbą o pomoc w znalezieniu w naszym kraju miasta chcącego podjąć się ambitnego dzieła jednoczenia mieszkańców wokół wspólnych pol- niem inicjatyw. Ówczesne oraz kolejne władze Olkusza nie miały wątpliwości, że jest to przedsięwzięcie niezwykle cenne, już po pierwszym spotkaniu w 1998 r mieszkańcy utworzyli  partnerskie stowarzyszenia i dlatego współpraca między tymi dwoma miastami trwa nieprzerwanie od 20 lat, Coroczne partnerskie spotkania mieszkańców są okazją do poznawania obyczajów, kultury i języka naszych sąsiadów, poszerzania horyzontów oraz dzielenia się doświadczeniami ,także jako obywatele UE .

 

Za budowanie dobrosąsiedzkich polsko-niemieckich relacji i w ramach współpracy Olkusza i Schwalbach a.Ts Olkuskie St. "Miasta Partnerskie" odebrało w czerwcu 2016 r - z okazji 25 rocznicy pol-niem Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i przyjaznej Współpracy małopolską nagrodę Polonia Minor

 

Przyjęcie Magistratu- Schwalbach

Skarby Ziemi Olkuskiej
"Skarby Ziemi Olkuskiej"
- edukacyjny zestaw skamielin i minerałów wraz z życzeniami i pamiątkową jubileuszową dedykacją ...z nadzieją, że przyjaźń pomiędzy mieszkańcami Olkusza i Schwalbach pozostanie równie trwała... przekazują , w imieniu Członków Stowarzyszenia -Genowefa Bugajska i Andrzej Feliksik

 

Tegoroczne uroczystości "URODZIN PARTNERSTWA" poprzedziło otwarcie dwóch wystaw: olkuskich artystów, reprezentowanych przez Stanisława Jakubasa oraz fotograficznej, dotyczącej 20-lecia partnerstwa . Otwarcia dokonały Anke Kracke i Beata Soboń, które w swoich miejscowościach odpowiedzialne są za animację kultury.

 

Burmistrz Schwalbach a.Ts p. Christiane Augsburger w okolicznościowym jubileuszowym przemówieniu szczególnie podkreśliła rolę wszystkich osób zaangażowanych w budowanie przyjaźni między Olkuszem i Schwalbach. – Nie chciałabym stracić okazji, aby serdecznie podziękować w imieniu całego Urzędu Miasta wszystkim Państwu, którzy angażujecie się w Schwalbach i Olkuszu w nasze partnerstwo, za Wasz wkład, wytrzymałość i zapał oraz życzyć Państwu wszystkiego dobrego na następne – co najmniej – 20 lat – mówiła.

 

Burmistrz Roman Piaśnik docenił dotychczasową pracę mieszkańców obu miast, dostrzegając wiele pozytywnych aspektów przyjaźni. 20 lat partnerstwa naszych miast obfitowało w liczne spotkania. Szczególnie cieszą te, w których uczestniczyli najmłodsi mieszkańcy, poznając się wzajemnie, ucząc się od siebie i prawdziwie do siebie zbliżając. Daje nam to wiarę i pełne przekonanie, że wspólnie tworzymy dzieło, które będzie owocowało w przyszłych latach i – mamy nadzieję – następnych pokoleniach. Przedstawiciele Schwalbach i Olkusza naprawdę się przyjaźnią, nie obawiają się poważnej dyskusji na tematy trudne. Mają dla siebie zrozumienie i potrafią pracować wspólnie nad projektami, których realizacja odbywa się ponad granicami – językowymi, obyczajowymi i kulturowymi – doceniał podczas oficjalnej części obchodów jubileuszu i

 

Burmistrz podziękował też osobiście niemieckim partnerom najdłużej zaangażowanym w partnerską współpracę miast -przekazano im też pamiątkowe upominki , a w holu magistratu stanie ceramiczna Figurka artystki p. Saroty-Stach obrazującą trudną drogę polsko-niemieckiego pojednania , dzięki któremu możliwa stała się także nasza partnerska współpraca.

 

Członkowie St. "Miasta Partnerskie" przekazali poglądowy zbiór wybranych skamielin i minerałów Skarby ziemi Olkuskiej z podziękowaniami za współpracę i życzeniami ,by partnerska przyjaźń okazała się równie trwałym " skarbem"...

 

W Schwalbach licznie zgromadzili się mieszkańcy, reprezentujący szereg instytucji, organizacji, szkół, stowarzyszeń oraz biznes, od lat współpracujący z olkuszanami.

 

Wizyta polskiej delegacji w Schwalbach przypadła w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Uczestnicy uczcili ten dzień składając wiązankę i zapalając znicz przy mogile robotników przymusowych na głównym cmentarzu we Frankfurcie nad Menem. Historycy uznają, że jest to jeden z największych grobów zbiorowych warszawiaków poza Warszawą. Spoczywa w nim 528 ofiar wojny, wyniszczonych katorżniczą pracą w Zakładach Adlera. Młodzież odczytała fragmenty wspomnień powstańców warszawskich , którym udało się przeżyć pobyt w obozie Katzbach.

 

Wizyta olkuszan w Schwalbach to również okazja do dyskusji na temat problemów, z którymi zmagają się kraje Unii Europejskiej, a które w Polsce nie są do końca znane. Szczególnie interesujące były doświadczenia władz miejskich Schwalbach oraz samych mieszkańców, związane z "kryzysem uchodźców". W tym mieście – liczącym nieco ponad 15 tys. mieszkańców – począwszy od roku 2015,

 

kiedy to w namiotach zakwaterowano pierwszych 80-ciu migrantów , docelowo schronienie znalazło 241 uciekinierów, głównie rodzin z dziećmi z Syrii i Afganistanu, dla których wybudowano dwa otwarte osiedla kontenerowych jednopiętrowych bloków. Mieszkańcy przyjęli ich życzliwie do swojego społeczeństwa , a niektórzy nawet do swoich domów. Obecnie niewielka grupa z przydzielonych miastu ( wg. unijnego wskaźnika ) migrantów oczekuje na samodzielne mieszkanie.

 

Olkuszanie mieli również możliwość odwiedzić integracyjne przedszkola, w którym zdecydowaną większość podopiecznych stanowią dzieci obcokrajowców . To właśnie tam i w szkołach najmłodsi uczą się obcej kultury i języka i zdobywaną wiedzę przekazują dalej w swoich rodzinach.

 

Codzienną opiekę sprawują urzędowi i społeczni asystenci przydzieleni oczekującym na azyl uchodźcom .Podstawowa znajomość języka ( nauka trwa codziennie 6 godzin) i pozwolenie na pobyt ( maks. do 3.lat) to warunek podjęcia zarobkowej pracy i samodzielnego życia w Niemczech ..

 

Weryfikacja, ubiegających się o prawo pobytu, uchodźców jest skomplikowana i trwa b. długo, co czasami prowadzi do konfliktów , które pomagają rozwiązywać specjalni mediatorzy. Większych konfliktów do tej pory nie zanotowano. Mieszkańcy oceniają pozytywnie politykę samorządu miejskiego.

 

Frankfurt

Spotkania partnerskie to również okazja do zwiedzania kraju sąsiada. Schwalbach leży nieopodal Frankfurtu nad Menem, wobec czego wizyta w tej metropolii regionu jest punktem niemal obowiązkowym dla każdego chętnego. Tam spacer i piknik nad brzegiem Menu, zwiedzanie katedry i biblijnego Muzeum- Bibelhaus.

 

W tym muzeum, pełnym archeologicznych obiektów z Izraela , historycznych tekstów i scenicznych interpretacji wydarzeń ze starego i nowego testamentu ,cofamy się do początków chrześcijańskiej kultury i historii, której podstawowym źródłem , dziełem aktualnym i dzisiaj jest biblia. Można zobaczyć różne jej wydania m.in. pięknie ilustrowaną biblię Kolberga z 1483 r.

 

Pełne wrażeń dla młodszych i starszych było spotkanie z postaciami starego i nowego testamentu..

 

Dalszy przebieg programu partnerskiego już niestety bez Delegacji Burmistrza, który ze względu na swoje obowiązki powrócił do Olkusza, obejmował trzy punkty:

 w Niemczech nad Renem
D
olina Środkowego Renu-piknikowo w czasie wolnym... Przewodniczący partnerskich grup z najmłodszymi uczestnikami jubileuszowego programu

 

1. W dolinie Renu średniego- Jubileuszowa podróż Renem

 

Głównym punktem jubileuszowego programu,   przygotowanego przez przyjaciół z Schwalbach dla gości z Olkusza była podróż Renem do St. Goar miasteczka zał. w czasach rzymskich i zwiedzanie jednego z największych zamków nadreńskich-zamku Rheinfels z 14 w. Obecnie trwają tam prace renowacyjne ,a cały obszar doliny Renu średniego wpisany został na listę Światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

 

Patrząc z góry na rzekę przekonaliśmy się, że Ren rzeczywiście należy do najpiękniejszych rzek Europy.

 

W okolicach nadreńskich rozwija się przemysł winny, to tutaj znajdują się najlepsze winnice, stąd pochodzą markowe niemieckie wina .Jedną z winnic odwiedziliśmy ,by poznać specyfikę trudnej pracy na kamienistych stokach, gdzie uprawiana jest winorośl.

 

W odniesieniu do   żmudnej , ale przynoszącej dobre efekty pracy, szczególnie teraz, kiedy znowu przeżywamy pewien kryzys w politycznych kontaktach, właśnie tutaj podpisana została przez przewodniczących stowarzyszeń partnerskich Genowefę Bugajską i Guentera Pabsta oraz wszystkich obecnych na partnerskim wieczorze -" Partnerska Deklaracja", potwierdzającą wartość polsko- niemieckiego pojednania i pokoju w Europie oraz wolę kontynuowania przyjaznej współpracy między mieszkańcami Schwalbach i Olkusza w solidarnej obywatelskiej UE.

 

jej motto :Szukajmy tego co łączy, a nie tego co dzieli..

 

a później już tylko śpiew przyjaciół przy akompaniamencie wspaniałego akordeonisty p Krystiana z Liederbach - muzyka łączy....

 

2. Ekumenizm i Międzykulturowy festyn miejski w Schwalbach

Olkuski Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Olkuskiej z panią Burmistrz Schwalbach
Olkuski Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Olkuskiej z panią Burmistrz Schwalbach am Taunus - Christiane Augsburger.

 

Po niedzielnym śniadaniu z rodzinami ,spotkaliśmy się na ekumenicznym nabożeństwie w ewangelickim kościele Friedenskirche/Pokoju. liturgia słowa, Wspólna modlitwa i śpiew były podstawą tego nabożeństwa,

 

z tekstami w j. polskim włączyła się nasza młodzież ,a znakiem ekumenizmu były trzy paschalne świece, ofiarowane przez olkuszan dla kościoła katolickiego i ewangelickiego w mieście partnerskim.

 

Po mszy wysłuchaliśmy b. interesującego wykładu pastora Schelwiesa "Marcin Luter i Ekumenizm".

 

nawiązującego do edukacyjnej części naszego programu w Eisenach ,gdzie w Domu rodzinnym Bacha/Bachhaus poznaliśmy   związki pomiędzy muzyką a słowem ,jak muzyka J.S. Bacha połączyła się z słowami pieśni kościelnych pisanych przez M. Lutra gdyż wg. Bacha muzyka po słowach jest największym skarbem ziemi .Wysłuchaliśmy tam pięknego koncertu na żywo.

 

" Olkusz pozdrawia Schwalbach z okazji 20 Urodzin partnerstwa.... "

 

To hasło towarzyszyło wszystkim spotkaniom i prezentacjom także najmłodszych uczestników, dzieciom z Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Olkuskiej, małym artystkom ,które ćwiczą pod artystycznym okiem p .Beaty Nowak w olkuskim DK

 

To ich taneczny występ w pięknych małopolskich , śląskich i kaszubskich strojach ludowych uświetnił oficjalne przyjęcie w miejskim Ratuszu , a później  dziewczynki zebrały gromkie oklaski mieszkańców Schwalbach za otwarty występ na miejskim festynie

 

 

Olkuski Zespół Pieśni i Tańca
Ambasadorzy polskiego folkloru w Buergerhaus Schwalbach- Olkuski Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Olkuskiej z instruktorem p. Beatą Nowak (w towarzystwie Burmistrza Romana Piaśnika ,dyr MOK Beaty Soboń,Betty Partikel należącej do inicjatorów partnerstwa Schwalbach  z Olkuszem oraz Genowefy Bugajskiej prezes St. Miasta Partnerskie)

 

Taneczne występy uzupełniła "dorosła kadra" rodziców, którzy by wesprzeć swoje tańczące pociechy , sami nauczyli się kilku tańców ludowych i także świetnie zaprezentowali się w Schwalbach!

 

Nasza olkuska grupa młodzieżowa ,uczniowie Gimnazjum nr 3 i 4 oraz Licealiści również b. dobrze się spisali -ich zadaniem była obsługa stoiska promującego Olkusz i Małopolskę. Nie tylko czekali na gości przy stoliku ,ale uśmiechnięci sami podchodzili do bawiących się na festynie, częstowali dzieci krówkami ,informowali o turystycznych atrakcjach regionu, rozdawali reklamowe drobiazgi przekazane przez . Wydz. Promocji, i broszurki z MCIT.

 

stoisko olkuskie miejski festyn
Na miejskim festynie spotykają się przyjaciele -Mieszkańcy  Schwalbach i Olkusza a nasza młodzież prezentuje Olkusz... z uśmiechem...

 

Rozmawiając uczniowie poznawali bezpośrednio mieszkańców partnerskiego miasta i ćwiczyli swój szkolny język niemiecki i angielski.

 

Wcześniej młodzież odwiedziła Gimnazjum A. Einsteina, gdzie zwiedzili szkolne pracownie ,spotkali się z uczniami gimnazjum i uczestniczyli w lekcji j. niemieckiego dla obcokrajowców .

 

W sobotnie popołudnie na scenie  wystąpiło także wiele innych zespołów reprezentujących kraje europejskie oraz Afrykę i Azję -.Uczestniczyliśmy w pięknym ,pełnym radości festiwalu kulturowej różnorodności tańców, języków i smaków.  

 

Prawie wszyscy mieszkańcy Schwalbach spotykają się podczas tego największego corocznego festynu na rynku , by posłuchać muzyki ,porozmawiać z sobą, coś zjeść. Jest to też jedyna niedziela kiedy wokół rynku otwarte mogą być sklepy do godz.18:00 (!) .

 

W tym dniu rozpoczęli swój program wymiany także uczniowie LO Nr 1 ,15.os. grupę gościli uczniowie partnerskiego Gimnazjum A. Einsteina w Schwalbach, ta międzyszkolna współpraca trwa już 15 lat .Była więc okazja do spotkania z grupą Olkuszan w kościele i na festynie-To olkuski dzień w Schwalbach podsumowali z uznaniem nasi przyjaciele

 

 grupa polskiej mlodzieży w Niemczech

 

3. Dodatkowy program edukacyjny w Turyngii -500 Lat Reformacji

 

z Schwalbach -przez Eisenach, Sondershausen -do Olkusza

 

W poniedziałkowy poranek , po jak zwykle długim pożegnaniu z rodzinami goszczącymi nas ,a było ich tym razem 28 , pod przewodnictwem grupy przyjaciół z Schwalbach , wyruszyliśmy "naszym" autokarem do Eisenach rodzinnego miasta J.S Bacha i zamieszkania Marcina Lutra , a stamtąd do średniowiecznej twierdzy- zamku Wartburg ,gdzie zwiedziliśmy narodową wystawę przygotowaną z okazji 500-lecia Reformacji pn. Luther i Niemcy.

 

Jak powszechnie wiadomo za swoją działalność na rzecz reformy kościoła katolickiego Marcin Luter został pozbawiony praw, ekskomunikowany i skazany na wygnanie. Schronił się wtedy w zamku wartburskim i ukrywał się tam prawie rok. Tam też, w ciągu 10 m przetłumaczył Nowy Testament z j. greckiego na niemiecki, upraszczając jego formę językową, tak by treść biblii stała się b. zrozumiała . Do dzisiaj to niemieckie tłumaczenie biblii owiane jest legendą ,tutaj napisał też wiele ważnych polemik teologicznych. Zamek Wartburg stał się narodowym miejscem pamięci o reformacji, jej wpływie na rozwój społeczeństwa niemieckiego .

 

Wystawa obejmuje 5 wieków historii Niemiec ukazując ją od przełomu reformacyjnego, mówi jak reformacja wpisywała się w życie polityczne i społeczne kraju. Turyngia uznawana jest za serce i kolebkę Reformacji.  

 

Średniowieczny zamek Wartburg jest znanym miejscem pamięci narodowej, zwiedzając zamek poznajemy także życie rodów niemieckich landgrafów, oraz życie św Elżbiety.

 

Podróż przez piękną Turyngię na nocleg do Sondershausen , stolicy powiatu Kyffhaeuser -partnera Powiatu Olkuskiego przeciągnęła się i dopiero późnym wieczorem dotarliśmy do wakacyjnego parku Feuerkuppe, gdzie przenocowaliśmy , a następnego dnia chętni mogli jeszcze pospacerować po urokliwym centrum Sondershausen- mieście muzyki, gdzie przy pięknym pałacowym parku znajduje się Krajowa Akademia Muzyczna/Landesmusik Akademie , a z akademią tą od 5 lat współpracuje nasza PSM I Stowarzyszenia "Miasta Partnerskie".

 

Tam pożegnaliśmy kraj naszego zachodniego sąsiada ,a późnym wieczorem, powitało nas trochę deszczowo- srebrne miasto Olkusz, do którego przywozimy serdeczne pozdrowienia naszych niemieckich Przyjaciół z partnerskiego Schwalbach i Sondershausen.

 

Dziękujemy Schwalbach za gościnne przyjęcie i interesujący program spotkania, podczas którego każdy uczestnik olkuskiej delegacji" Mały ,Większy i Największy" znalazł cos interesującego dla siebie. Wiele się nauczyliśmy, stare PRZYJAŻNIE potwierdziliśmy ,a także nowe ZNAJOMOŚCI zawarliśmy podsumowują UCZESTNICY 10. partnerskiego spotkania w Schwalbach.

 

W przyszłym roku REWIZYTA - SPOTYKAMY SIĘ W OLKUSZU, BY PODSUMOWAĆ

 

20 LAT PARTNERSKICH SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW !

 

 

Uwagi:

Wszyscy olkuscy uczestnicy jubileuszowego spotkania otrzymali w Schwalbach pamiątkowe dyplomy, a współpracujący od wielu lat, także serdeczne podziękowania .

Uzgodniono wstępnie /Propozycja : Część 2- 20.Urodzin partnerstwa miast ,dokładnie za rok -w Olkuszu !

Uczestnicy programu: 50 os.- Delegacja olkuska( uczestnicy w wieku 9-77 lat-( PRZYJĘCI GOŚCINNIE PRZEZ 28 RODZIN NIEMIECKICH ,członków Koła Partnerskiej Współpracy z Olkuszem )w tym:

  • 3.os. delegacja Burmistrza (zakwaterowani w hotelu )
  • 15. os. GRUPA DZIECI i dorośli   -Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Olkuskiej/MOK
  • 10 os. grupa uczniów szkół gimnazjalnych i średnich + 2.opiekunów
  • 20 os. grupa członków Olk.St. Miasta Partnerskie

28 osób odwiedziło miasto partnerskie Olkusza po raz pierwszy !

Koszty przejazdu grupy dofinansowano z dot. celowej M i G Olkusz

 

 

 

 

 

 

 

MICHAEL DORNER - Pianista z Weimaru w Olkuszu

Pianista Michael Dorner koncert w Olkuszu

MICHAEL DORNER - Pianista z Weimaru w Olkuszu 26 lipca 2017g. 19.00

Czytaj więcej...

20.lecie Partnerstwa Miast - Program

mlodzież niemiecka Kraków

W jubileuszowym roku 20-rocznicy podpisania umowy  o partnerstwie  miast przez burmistrzów Olkusza i Schwalbach am Taunus  
(porozumienie podpisano 04.07.1997)

Zaplanowano następujące spotkania/Programy,


w Olkuszu:

maj 2017 - Konkurs młodzieżowych zespołów rockowych- "ROCKOWISKO" ,
uczestniczy w nim Rockklub Schwalbach, a niemiecki zespół Jedeye otrzymuje za swój koncert wyróżnienie. Współpraca z MOK  trwa już 14 rok.
www.rockschwalbach.de

czerwiec 2017  - Spotkanie młodzieży licealnej ( A-E- Gymnasium & Liceum Ogólnokształcące Nr I)
 
13.06  Młodzież zwiedza plenerową wystawę poświęconą historii żydowskiej społeczności Olkusza i uczestniczy wraz z mieszkańcami w Marszu pamięci - w 75.rocznicę likwidacji olkuskiego getta.

14.06.  "20 lat partnerstwa miast..." - Powitanie w miejskim Ratuszu i edukacyjne  spotkanie  okolicznościowe   w  OCK

Lipiec 2017 - "Schwalbach - Nasz partner w Europie - 20 lat przyjaznej współpracy...
FOTO- wystawa  na olkuskim rynku( UMiG oraz SMP)

w Schwalbach:

kwiecień/czerwiec 2017-  17.Polski Kalejdoskop-  (o Polsce -film ,literatura ,społeczeństwo .. )  www.freunde-olkusz.de

Sierpień/wrzesień - Jubileuszowe-20.Partnerskie spotkanie mieszkańców
Schwalbach odwiedzi 54. os międzypokoleniowa delegacja mieszkańców ziemi olkuskiej z burmistrzem Olkusza na czele.
W programie min.: Oficjalna  uroczystość jubileuszowa , udział w programie międzykulturowego miejskiego festynu , program edukacyjny : Uchodźcy w  Schwalbach/UE "Spotkajmy się -poznajmy  ..."

PROGRAM ORGANIZOWANY- przez Olk. St. „Miasta Partnerskie”- WE WSPÓŁPRACY z UMiG Olkusz, MOK i olkuskimi SZKOŁAMI Wsparty dotacją UMiG Olkusz.

mlodzież niemiecka lo

mlodzież niemiecka góry

1997-2017 20 lat Partnerstwa Miast

1997-2017 20 lat Partnerstwa Miast

20.Jahre der Städtepartnerschaft

szczęśliwego nowego roku 2017

Drodzy  Przyjaciele  Partnerstwa Miast w Europie dla Obywateli  
Radosnego  Świątecznego czasu oraz Wszelkiej Pomyślności w Nowym 2017 Roku
który będzie także 20. rocznicą partnerstwa miast Olkusz-Schwalbach
Niechaj ten Nowy Rok darzy Was i Wasze Rodziny zdrowiem,
spełniają się dobre plany i marzenia w solidarnej pokojowej i bezpiecznej Polsce-Niemczech-Europie.


Bitte nehmen Sie unsere herzlichste Wünsche
frohe Festeszeit und Alles Gute im Neuen Jahr 2017-
 - unserer Städtepartnerschaft Jubiläumsjahr- ein gesundes ,glückliches Jahr im solidarischen, 
friedlichen, sicheren Deutschland-Polen-Europa     

Dziękujemy za współpracę  - Vielen Dank für die Mitarbeit - im Jahr 2016!            

choinka Olkusz rynek
                                                                                  

Partnerstwo dla młodzieży i z młodzieżą - podsumowanie programu

OLKUSZ-SCHWALBACH-SONDERSHAUSEN - Partnerstwo dla młodzieży i z młodzieżą 

Program partnerski w jubileuszowym roku 25 rocznicy podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy i 25. Urodzin PNWM w Olkuszu: czerwiec 2016

OLKUSKA STARÓWKA: Pol-niem młodzież, młodzi muzycy - przed pomnikiem rycerza strzegącego naszego miasta.

Olkuska Starówka młodzież polsko-niemiecka

Spotkanie na Olkuskim Rynku

Na olkuskim Rynku można spotkać przyjaciół…

 


 


Przygotowania do otwartego programu w Miejskim Domu Kultury pn. "Mosty przyjaźni polsko-niemieckiej"

Młodzież olkuskich szkół z artystą plastykiem tworzy wystawę prezentującą partnerstwa szkolne i program jubileuszowy-wykorzystując m.in. gadżety promocyjne/graficzne otrzymane z PNWM

Wystawa partnerstwa szkolne

 

Szkoła –Jubilat- LO NR 2 im. Ziemi Olkuskiej szczyci się także 25 letnią współpracą z niemieckim Gimnazjum w Kirn- jest, o czym pisać i mówić: to najstarszy/najtrwalszy Most przyjaźni polsko-niemieckiej w Olkuszu!

most przyjaźni polsko-niemieckiej

 

Jak można spędzać czas podczas polsko- niemieckich wymian przedstawiają gimnazjaliści. Gimnazjum nr 4 ma partnera w Turyngii, dzięki partnerstwu powiatów, a Gimnazjum nr 3, tak jak i Liceum nr 1 w Hesji – AE Gimnazjum i Jugendbildungswerk Schwalbach- dzięki partnerstwu miast.

partnerstwo szkolne

 

Na scenie DK: Zebranych w MOK GOŚCI WITA DZIECIĘCY Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Olkuskiej -kaszubską piosenką i tańcem-w różnorodności etnicznej i narodowej tkwi bogactwo europejskiej i polskiej kultury.

zespol piesni i tanca ziemi olkuskiej

solistki z zespolu Wolbromiacy

Solistki Z P i T „Wolbromiacy” oczarowały widzów piosenkami w j. niemieckim oraz ukraińskim.


"URODZINOWY" TORT BYŁ B.KOLOROWY I SMACZNY-Niech przyjaźń polsko-niemiecka rozkwita kolorowo co najmniej 100 LAT… takie są  życzenia.

tort 25-lecie

spotkanie jubileuszowe

spotkanie jubileuszowe starsi

Życzenia dla wszystkich, także starszych uczestników partnerskiego spotkania.


 


W integracji z młodzieżą... - Na olkuskim rynku

na olkuskim rynku 1

na olkuskim rynku 2

Młodzież olkuska dla gości z Schwalbach w Klubie Przyjaźń

w klubie przyjazn

 


 

W ramach akcji PNWM #2gether4moore-Młodzież dla lokalnej społeczności -PRACE PORZĄDKOWE na starym cmentarzu- Miejscu Pamięci i Edukacji historycznej.

porządkowanie starego cmentarza w Olkuszu

Porządkowanie cmentarza2

porządkowanie cmentarza 3

 


 

WSPÓLNE SKŁADANIE KWIATÓW
(Projekt SPOTKANIA w ramach PARTNERSTWA MIAST uzyskał dofinansowanie PNWM /D- P Jugendwerk)

5 2016

 

Pomnik Ofiar nazizmu przed akcją #2gether4more- Olkusz kwiecień 2016:

Pomnik ofiar nazizmu przed czyszczeniem Olkusz

I pomnik obecnie - dzięki akcji zainicjowanej przez naszą pol-niem grupę młodzieży i staraniom harcerzy - czerwiec 2016:

Pomnik ofiar nazizmu po czyszczeniu

POMNIK (i CMENTARZ!- Nieodpłatnie!) ”Doczyściła” wyspecjalizowana firma.
"Warto było rozpocząć starania, bo widać efekty" mówią harcerze opiekujący się cmentarzem i mieszkańcy odwiedzający starą olkuską nekropolię. 

 


 

Cd. Obchodów jubileuszu „Dobrego Sąsiedztwa..” 17.Czerwca w Krakowie
Już oficjalnie, w pięknych Sukiennicach, w obecności wielu gości –Uroczystość 25-lat uświetnił koncert polsko-niemieckiej grupy młodzieży(uczestników projektu PSM 1.St w Olkuszu i Landesmusikakademie  Sondershausen- w ramach współpracy Powiatu Olkuskiego i Kyffhaeuser)  na zdjęciu z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego i Kancelarii Rządowej Kraju zw. Turyngii, po uhonorowaniu wyróżnieniem małopolskim partnerskiej współpracy miast Olkusza i Schwalbach - nagrodą Polonia Minor.

obchody jubileuszu dobrego sasiedztwa pol-niem 2016

 polonia-minor-2016-dla-olkuskiego-stowarzyszenia

 


 

Lipiec 2016, miasto muzyki- Sondershausen, tutaj odbył się już trzeci letni obóz z muzyką.

Sondershausen

Sondershausen -pożegnanie