Apel z prośbą o uczestnictwo w wyborach europejskich 26 maja 2019r

flaga UE

 

Drodzy Mieszkańcy Olkusza i Schwalbach,

26. Maja 2019 wraz z wszystkimi obywatelami UE będziemy  po raz kolejny  wybierać członków Parlamentu Europejskiego.

 W maju Polacy świętują 15. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Nieco wcześniej, w Schwalbach, w ramach cyklicznego projektu „Polski Kalejdoskop” zaprezentowano filmowe wspomnienia o wydarzeniach roku 1988 związanych z przygotowaniem do obrad „Okrągłego Stołu” oraz z pierwszymi wolnymi wyborami w Polsce w  czerwcu  1989 r. Pamięć o odważnej walce kobiet i mężczyzn w ruchu Solidarność, któremu zawdzięczamy także zburzenie muru w Niemczech i rozszerzenie UE, powinna nas wzmacniać we współdziałaniu na rzecz dalszego rozwoju Europy.  
 
Podpisany w r. 1997 przez burmistrzów Andrzeja Ryszkę i Horsta Faesera Układ o Partnerstwie Olkusza i Schwalbach rozpoczął, rozwijające się nadal, żywe kontakty pomiędzy społecznościami naszych miast.
Pamiętamy jeszcze uciążliwe kontrole graniczne podczas naszych pierwszych wizyt partnerskich. Obecnie granice te nie odgrywają już żadnej roli. Wymiana osobowa, kulturalna i gospodarcza pomiędzy Polską i Niemcami stała się naturalna i oczywista, a w  tym uczestniczą także  partnerskie stowarzyszenia  w Schwalbach i Olkuszu.

My, Członkowie  Partnerskich Stowarzyszeń z Olkusza i Schwalbach, zdecydowaliśmy wspólnie zwrócić się do Państwa z apelem o udział w wyborach.
Warto wykorzystać swoje wyborcze prawo i oddać swój głos !

Europa i jej narody stoją przed wielkimi wyzwaniami. Musimy im wspólnie podołać. Przy często uzasadnionej krytyce pracy instytucji europejskich, ważne, by wzmocnić Parlament Europejski.
Należy, więc  poważnie potraktować europejskie wybory.

Poprzez swój wybór możemy Wszyscy wyraźnie sprzeciwić się budzącym strach populizmom i nacjonalizmom i wyraźnie opowiedzieć się za Europą prawa, demokratyczną, socjalną i solidarną
Europą dla Obywateli. 

Olkuskie Stowarzyszenie “Miasta Partnerskie“ Olkusz  - Schwalbach
Koło Partnerskiej Współpracy z Olkuszem Kulturkreis GmbH Schwalbach

 

 


15lat w UE