Kronika

kronika

"Porozumienia i wiecej jeszcze pojednania,
 nie są w stanie nakazać rządy,
lecz wartości te muszą
w sercach ludzi dojrzewać"

Willy Brandt 

Schwalbach am Taunus - Olkusz
1997-2008

 

 

1997
4 lipiec
Podpisanie układu o partnerstwie miast w Schwalbach.
lipiec/sierpień Pierwsze polsko-niemieckie spotkanie młodzieży w Olkuszu.
7 październik Założenie grupy roboczej miast partnerskich w Centrum Kultury GmbH w Schwalbach.
11 paźdz. Ratyfikacja układu partnerskiego przez burmistrzów: Andrzeja Ryszkę i Horsta Faesera w Olkuszu.
grudzień Kontakt listowny pomiędzy parafiami: Dobrego Pasterza w Olkuszu i Św. Pankracego w Schwalbach.
   
1998
maj
Pierwsze odwiedziny członków Koła Partnerskiego ze Schwalbach w Olkuszu.
czerwiec Młodzież z Olkusza odwiedza Schwalbach; projekt graffiti w Centrum Młodzieżowym.
sierpień Drugie polsko-niemieckie spotkanie młodzieżowe w Eifel.
Założenie koła Partnerskiego przy MOK w Olkuszu.
   
1999
marzec
Spotkanie burmistrzów i delegacji obu miast w Radeberg/Dresden.
maj Mieszkańcy Olkusza odwiedzją Schwalbach.
Wystawa Olkuskich artystów:
Henryk Dessauer, Tytus Dessauer, Stanisław Jakubas, Anna Kajda, Jerzy Kantorowicz, Wiesław Nadymus, Mariusz Połeć, Staisław Stach, Jacek Taszycki, Zofia Rola-Wywioł, Stanisław Wywioł.
czerwiec Delegacja ze Schwalbach uczestniczy w obchodach 700-lecia miasta Olkusza.
Andrzej Ryszka i Guenter Pabst sadzą drzewko przyjaźni - miłorząb Ginkgo Biloba - przed domem Kultury. Drzewko jest prezentem Koła Partnerskiego ze Schwalbach.
lipiec Trzecie polsko-niemieckie spotkanie młodzieży w Olkuszu i wspólny pobyt w Gdańsku.
październik Annemarie Schuster i Barbara Cebulla odwiedzają Olkusz w czasie trwania Dni Muzyki Organowej.
   
2000
marzec
Spotkanie burmistrzów i delegacji obu miast w Polanicy.
maj Wystawa artystów z Olkusza: Anna Płachecka i Mariusz Połeć w Dow Deutschland GmBH.

Koncert w Schwalbach "Od Bacha do Góreckiego"
- niemieckie i polskie kompozycje: 
- flet- Saskia Schneider (Frankfurt),
- harfa - Anna Faber (Warszawa).
czerwiec Druga wizyta mieszkańców Schwalbach w Olkuszu i przekazanie tablicy pamiątkowej do drzewka przyjaźni.
Dni Olkusza Konkurs poetycki dla młodzieży olkuskiej pt. "Poezja J. W. Goethego i A. Mickiewicza".
Wystawa artystów ze Schwalbach w Dworku Machnickich:
 -
Barbara Baatz, Sylvia Cezanne, Manfred Eibl, Gabriele Gelbert, Barbara Kerger, Bruno Schmidt, Marlene Schneider, Armin Scholz, Thomas Laszlo Zahoczky.
Występy zespołu niemieckiego Overall Jazz Gang.
czerwiec/lipiec Czwarte spotkania młodzieżowe w Schwalbach i Quedlinburg.
lipiec S-MOK-Jazz_Trio z Olkusza - występuje podczas spotkań letnich w Schwalbach.
sierpień Od 25.08 do 30.08 grupę młodzieżową z parafii p.w. "Dobrego Pasterza" Olkusz/Słowiki goszczą rodziny niemieckie w Schwalbach.

Koło Partnerskie przekształca się w Olkuskie Stowarzyszenie "Miasta Partnerskie".
wrzesień Młodzieżowy zespół Pieśni i Tańca Ziemi Olkuskiej z MOK w Olkuszu, tańczy podczas obchodów multikulturalnego festynu w  Schwalbach.
wrzesień/
pażdziernik
Polska grupa rockowa 4 lifes z Olkusza uczestniczy w konkursie grup rockowych w Schwalbach. Następnie wspólnie z muzykami ze Schwalbach, w Centrum Młodzieżowym, nagrywają płytę.
Występ ich jest wstępem dopierwszego Polskiego Kalejdoskopu w Schwalbach.
październik Członkowie Stowarzyszenia Kulturalnego "Brama" i grupa studentów z Olkuskiego Stowarzyszenia "Miasta Partnerskie" odwiedzają Schwalbach. W ramach Polskiego Kalejdoskopu odbywa się wystawa malarska olkuskich artystów: Wiesława Nadymusa i Mariusza Połecia, wystawa fotografii Adama Sowuli pt. "Schwalbach widziany oczyma Olkuszan", koncert klezmer grupy Trio Kruke. Program kalejdoskopu uzupełniają wykłady dr Matthias Kneip i Beate Rygiert oraz wykład na polskie tematy dr Melanie Tatur.
Grupa polska odwiedza Międzynarodowe Targi Książki We Frankfurcie n. M. oraz wystawę EXPO 2000 w Hanowerze.
   
2001
marzec
Drugie spotkanie w Radeberg?Dresden burmistrzów i delegacji obu miast.

Grupa młodzieżowa z partnerskiego stowarzyszenia, prezentuje w MOK/Olkusz fotoreportaż pn. "Polska w Niemczech 2000" (reminiscencje z pobytu w Niemczech).
maj Druga partnerska wizyta mieszkańców Olkusza w Schwalbach. Otwarcie wystawy "20 lat Solidarności" z udziałem Wojciecha Jakubowskiego - attache kulturalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Niemczech.
czerwiec Dzień Miast Partnerskich podczas Dni Olkusza:
- promocja miast partnerskich Olkusza
- finał konkursu literackiego pt. "Niemcy wczoraj i dziś"
Sponsor główny nagród - Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach.

W Schwalbach występuje olkuski zespół To My w ramach tradycyjnych spotkań letnich, organizowanych przez miasto.

Straż pożarna ze Schwalbach przyjeżdża strażackim wozem bojowym do Olkusza. Akt darowizny wozu dla Olkuskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, od miasta Schwalbach, podpisują burmistrzowie: Horst Faeser i Janusz Dudkiewicz.
czerwiec/ lipiec Piąte polsko-niemieckie spotkanie młodzieżowe w Olkuszu oraz wypoczynek na Mazurach.
wrzesień Dwaj praktykanci z Olkusza odbywają praktykę w zarządzie miasta i w firmie Procter & Gamble w Schwalbach.

Drugi Polski Kalejdoskop
w Schwalbach z wykładem dr Matthiaas Kneipa, pokazem trzech filmów Krzysztofa Kieślowskiego oraz występem niemiecko-polskiego zespołu "Margaux und ihre BANDiten".
grudzień Zespół z Frankfurtu prezentuje program muzyczno-literacki: Błękitny kwiat w olkuskim Domu Kultury.

- flet- Saskia Schneider (Frankfurt)
- fortepian - Christoph Ullrich
   
2002
styczeń
Senator dr Dorota Simonides przemawia na przyjęciu noworocznym w Schwalbach na temat: "Polsko-niemieckie stosunki na progu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej".
luty Wykład w Schwalbach dr Uwe Arndt - "Polskie partie po 1989 roku".
marzec Spotkanie delegacji burmistrzów we Wrocławiu (Ulrike Scholtz i Janusz Dudkiewicz).
Wielkanoc Organy kościelne - dar Parafian ze Schwalbach dla parafii Dobrego Pasterza w Olkuszu.
kwiecień Uchwała Rady Miasta i Gminy Olkusz o nadaniu p. Horstowi Faeserowi byłemu burmistrzowi Schwalbach, tytułu honorowego obywatela miasta Olkusza.
maj Konkurs plastyczny dla uczniów szkół średnich w Olkuszu p.n. "Partnerstwo w Europie".

Trzecia wizyta mieszkańców Schwalbach w Olkuszu.
Obchody Jubileuszu Pięciolecia Partnerstwa Miast.
Uroczyste spotkanie delegacji miast partnerskich w MOK z udziałem zaproszonych gości z polskiego parlamentu.
czerwiec/ lipiec Młodzież ze Schwalbach z ks. proboszczem J. Kaendlerem, zaproszona przez rodziny z parafii Dobrego Pasterza, odwiedza Olkusz.
Program wspierany jest przez SChDW z Krakowa w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Jesień Trzeci Polski Kalejdoskop w Schwalbach.

Jesienne spotkania z kulturą niemiecką w Olkuszu.
Prezentacja twórczości Matthiasa Kneipa.
   
2003
marzec
W ramach współpracy szkół średnich Olkuskiego Liceum nr 1. im. K.K. Wielkiego i Gimnazjum im. Alberta Einsteina ze Schwalbach doszło do pierwszych wizyt. W marcu Olkuska młodzież odwiedziła szkołę niemiecką a w maju odbyła się rewizyta uczniów niemieckich.
maj/ czerwiec Wiosenne imprezy promujące wejście Polski do Unii Europejskiej.
W czasie trwania Dni Olkusza:
  • "Europa od kuchni" - degustacja potraw przygotowanych przez restauracje olkuskie 

    konkurs dla młodzieży na hasło promujące Olkusz w Unii Europejskiej

  • Eurokabarecik - zaproszenie do klubów europejskich

lipiec Przyjazd młodzieży ze Schwalbach - spotkanie z młodzieżą olkuską.
sierpień Wyjazd młodzieży olkuskiej do Schwalbach w ramach kontaktów parafialnych (Dobrego Pasterza z Olkusza i Św. Pankracego ze Schwalbach).
wrzesień Wyjazd grupy członków Stowarzyszenia oraz delegacji władz miasta do Schwalbach - kontynuacja obchodów 5-lecia partnerstwa miast.
listopad Jesienne spotkania z kulturą europejską - kontynuacja programu z roku 2002.
   
2004
styczeń
Na zaproszenie Nancy Faeser, Hania Bugajska odbywa praktykę w kancelarii prawniczej w Frankfurcie nad Menem.
marzec Kolejne spotkanie delegacji burmistrzów burmistrzów Warszawie (Rolad Seel i Dariusz Rzepka).
kwiecień 4.Polski Kalejdoskop w Schwalbach .Wprogramie:Przegląd przeźroczy ?Z podróży do Polski?, film ?Pianista? i wieczór literacki -  Uta Hosenfeld czyta fragmenty dziennika ojca, Wilma Hosenfeld, który uratował życie Spilmana, koncert muzyki klezmer grupy ?Max Klezmer Band?.
Olkuscy licealiści spotykają się w Schwalbach z uczniami Gimnazjum A.Einsteina.
Wizyta młodzieży niemieckiej Olkuszu (Jugendbildungswerki Gimnazjum Nr 3).
maj

1.maja - Polska członkiem UE.
Wystawa fotograficzna ?Europejski Weekend?-zdjęcia ze Schwalbach i Olkusza.
4.Spotknie partnerskie mieszkańców Olkusza i Schwalbach w Olkuszu.
Do Olkusza przyjeżdża grupa rowerzystów (920 km) Klubu Rowerowego ze Schwalbach. Towarzyszy im były burmistrz miasta Rudiger Glatzer. Wspólne spotkanie i dyskusja z polskimi kandydatami do PE.

czerwiec Spotkanie autorskie z młodym pisarzem Matthiasem Kneipem w Olkuszu.
Kolejna olkuszanka, Kasia Mączka odbywa praktykę w Urzędzie Miejskim Schwalbach.
Niemiecki zespół ?The Bubbles? występuje w czasie Dni Olkusza.
lipiec W Schwalbach, na festynie letnim śpiewa olkuska grupa wokalna ?100krotki?.
wrzesień Olkuski Zespół Pieśni i Tańca zachwyca widzów swoim występem na Międzykulturowym Festynie w Schwalbach.
Jugendbildungswerk (Miejski Wydz. Pozaszkolnego Kształcenia Młodzieży) Przyjmuje grupę młodzieży z olkuskiego Gimnazjum Nr 3.
październik Książka J.Rosia ??Śladami Niemców olkuskich? zostaje wydana w j. niemieckim z posłowiem G.Pabsta. Tłumaczenie: B.Cebulla i M.Kamińska. Koszty druku: Kulturkreis w Schwalbach.
Dni Muzyki Organowej w Olkuszu: z koncertami występują artyści niemieccy, Rudolf Opperman (trąbka) i Bernhard Zosel (organy).   
   
2005
luty
Spotkanie burmistrzów, animatorów kultury i przewodniczących grup partnerskich partnerskich w Berlinie.
Fotoreportaż Z podróży do Schwalbach i z Expo 2000 prezentuje młodzież w MOK.
marzec 3.Spotkanie młodzieży z Liceum nr 1. i Gimnazjum A.Einsteina w Schwalbach.
T: Wielokulturowość i j. niemiecki w praktyce.
kwiecień 5.Polski Kalejdoskop w Schwalbach.T: Stosunki polsko-niemieckie.
Wykłady-Th.Urbański ?Wypędzenia Polaków i Niemców w XX wieku?, ?Szanse i przeszkody w kontaktach polsko-niemieckich?.
?Polskie pejzaże?- przegląd przeźroczy z podróży po Polsce( Uwe Arndt, Helmut Landgraf). ?Klezmates?- koncert klezmersko -jazzowy.   
Rok Polsko-Niemiecki
 (maj 2005 /maj 2006)
 
maj 4.Spotkanie partnerskie mieszkańców w Schwalbach. Artyści olkuscy prezentują wystawę ?Kwiaty? (A.Płachecka, K .Zub, Z.Rola-Wywioł, St. Wywioł, B. Soboń,A. Kajda, St.Jakubas, M.Połeć, H.Dessauer, J.Majcherkiewicz.Stowarzyszenie Klub Rockowy ze Schwalbach bierze udział ,po raz pierwszy, w konkursie muzyki rockowej w Olkuszu.Grają zespoły ?Hamlets Questreur? i ?Destroyed?. Grupa ?Destroyed? zajmuje 1.miejsce.
czerwiec Dni Olkusza-Młodzi muzycy ?Destroyed? grają ponownie w Olkuszu.
lipiec Podczas konkursu rockowego w Schwalbach po raz pierwszy grają 2 polskie grupy ?Austerblitz? i ?Scheisswurst?
sierpień Olkuszanie wraz z przedstawicielami Ambasady Niemieckiej z Warszawy żegnają 100-osobową grupę rowerzystów, która udaje się na spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI w Kolonii z przystankiem w Schwalbach, gdzie spotkają się z grupą młodzieży, goszczącą w rodzinach parafian św. Pankracego. Wspólnie uczestniczą w uroczystości zaślubin polskiej pary w Kościele św. Pankracego.
Spotkanie młodzieży z Olkusza i Schwalbach (Gimnazjum Nr3).Wakacyjny program ?Przygoda w Beskidach?.
październik Impresje Polsko-Niemieckie w Olkuszu( we współpracy z Instytutem Goethego w Krakowie) Wystawa fotograficzna? Guenter Grass- twórczość literacka i grafika niemieckiego noblisty?.  Filmowy wywiad z pisarzem, dla młodzieży uczącej się j. Niemieckiego.
Spotkanie w Olkuszu z grupą Wspólnoty Obcokrajowców i Niemców ze Schwalbach, którzy w 14. dniowej podróży po Polsce (Gdańsk-Warszawa-Kraków-Olkusz-Wrocław)w Olkuszu uczestniczyli w sesji ?25. ?lecie Solidarności?.G. Pabst wystąpił z referatem ?"Znaczenie polskiego  ruchu robotniczego dla Niemców".
?Z sercem w plecaku- Spotkania z Polską?-Promocja książki Matthiasa Kneipa w Olkuszu.
Spotkanie młodzieży szkół olkuskich z pisarzem zorganizowano wspólnie z Domem Współpracy Polsko- Niemieckiej w Gliwicach.