Aktualności

Apel z prośbą o uczestnictwo w wyborach europejskich 26 maja 2019r

flaga UE

 

Drodzy Mieszkańcy Olkusza i Schwalbach,

26. Maja 2019 wraz z wszystkimi obywatelami UE będziemy  po raz kolejny  wybierać członków Parlamentu Europejskiego.

 W maju Polacy świętują 15. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Nieco wcześniej, w Schwalbach, w ramach cyklicznego projektu „Polski Kalejdoskop” zaprezentowano filmowe wspomnienia o wydarzeniach roku 1988 związanych z przygotowaniem do obrad „Okrągłego Stołu” oraz z pierwszymi wolnymi wyborami w Polsce w  czerwcu  1989 r. Pamięć o odważnej walce kobiet i mężczyzn w ruchu Solidarność, któremu zawdzięczamy także zburzenie muru w Niemczech i rozszerzenie UE, powinna nas wzmacniać we współdziałaniu na rzecz dalszego rozwoju Europy.  
 
Podpisany w r. 1997 przez burmistrzów Andrzeja Ryszkę i Horsta Faesera Układ o Partnerstwie Olkusza i Schwalbach rozpoczął, rozwijające się nadal, żywe kontakty pomiędzy społecznościami naszych miast.
Pamiętamy jeszcze uciążliwe kontrole graniczne podczas naszych pierwszych wizyt partnerskich. Obecnie granice te nie odgrywają już żadnej roli. Wymiana osobowa, kulturalna i gospodarcza pomiędzy Polską i Niemcami stała się naturalna i oczywista, a w  tym uczestniczą także  partnerskie stowarzyszenia  w Schwalbach i Olkuszu.

My, Członkowie  Partnerskich Stowarzyszeń z Olkusza i Schwalbach, zdecydowaliśmy wspólnie zwrócić się do Państwa z apelem o udział w wyborach.
Warto wykorzystać swoje wyborcze prawo i oddać swój głos !

Europa i jej narody stoją przed wielkimi wyzwaniami. Musimy im wspólnie podołać. Przy często uzasadnionej krytyce pracy instytucji europejskich, ważne, by wzmocnić Parlament Europejski.
Należy, więc  poważnie potraktować europejskie wybory.

Poprzez swój wybór możemy Wszyscy wyraźnie sprzeciwić się budzącym strach populizmom i nacjonalizmom i wyraźnie opowiedzieć się za Europą prawa, demokratyczną, socjalną i solidarną
Europą dla Obywateli. 

Olkuskie Stowarzyszenie “Miasta Partnerskie“ Olkusz  - Schwalbach
Koło Partnerskiej Współpracy z Olkuszem Kulturkreis GmbH Schwalbach

 

 


15lat w UE
 

Ramowy program partnerski OLKUSZ- SCHWALBACH a. Taunus 2018 w Polsce

Spływ Dunajcem 8 września 2018
Grupa partnerska w Szczawnicy -po spływie przełomem Dunajca... fot. P.Rauer

 

Cz 1.31.08.2018-06.09.2018-Podróż studyjna autokarem -w 100 lecie Niepodległości- Poznać Polskę
(Gdańsk- Toruń -Gniezno -Warszawa- Częstochowa-Olkusz)-program własny niemieckich gości
(opieka 2 członków St. Miasta Partnerskie-Ewa Skubis-Piętka, Genowefa Bugajska)

Cz.2.                                                SPOTKANIE PARTNERSKIE w OLKUSZU
Termin:  od 06.09-do 10.09. 2018

czwartek,06.09.2018 -Witamy niemieckich gości w Olkuszu ( parking  hotelu Victoria,)
ok. godz.19:00 -Przyjazd   grup : -młodzieżowej(14-17 lat) z lotniska K-ce Pyrzowice ( 18 os)  i -autokarowej  do Olkusza(29 os.)

piątek, 07.09.2018   - Dzień w Olkuszu-uroczystość z okazji XX lat partnerstwa miast
8:30-10:00-Wizyta w olkuskich szkołach( SP nr 9,LO nr I) -grupa młodzieży i zainteresowani goście
11:00-13:30-  Oficjalny program   z okazji Jubileuszu Partnerstwa w MDK
(realizowany we współpracy z UMiG , MOK i SZKOŁAMI)

Część oficjalna i artystyczna na scenie MOK
14:30 Wspólne złożenie wieńca pod pomnikiem Ofiar nazizmu (Stary Cmentarz- miejsce pamięci i edukacji hist.)
15:00-19:00 -Dziedzictwo historyczno-kulturowe Ziemi olkuskiej- Zwiedzanie Olkusza  (we współpracy z Muzeum Regionalnym PTTK, Andrzej Feliksik)

Program dla młodzieży (grupa pol- niem)
Godz.15:00
Skarby ziemi olkuskiej Wizyta w  muzeum wiedzy o cynku ZGH Bolesław w Bukownie( oprowadzanie w j. angielskim)
17:00-21:00 Wieczór w Krakowie
Program w stolicy Małopolski: Spacer przez miasto Królewskim traktem/-przerwa w pizzerii Dominium Gusto /-Czas wolny (Opieka: Agnieszka Piasny-przewodnik- j.niem, Achim Luertzener,)

Sobota, 08.09.2018     -Różnorodność kulturowo-przyrodnicza Regionu Małopolski
Całodzienny  wyjazdowy program jubileuszowy w 2.grupach:

Grupa 1.- Kraków -stolica Małopolski:
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem w j niem- (Program  p. Anna Miśkow)
Grupa 2.-Pieniński Park Narodowy
(Godz.: 6:15/ -Wyjazd autokarem do przystani Sromowce Wyżne-  spływ Dunajcem , spacer po  Szczawnicy, "obiad góralski" -wędrówka górska /wjazd kolejką na Palenicę

Dla pozostających w Olkuszu: Godz.: 18:00-Wernisaż "rodzinnej wystawy" St Jakubasa  (OCK ,ul Szpitalna 32)

Niedziela, 09.09. 2018 - Dzień z Rodzinami i Przyjaciółmi/ wokół Olkusza-atrakcje turystyki historycznej / partnerski wieczór

Godz.:10:00 Wspólna Msza św - z udziałem młodzieży- w intencji pol - niem partnerstwa z  mini koncertem organowym ( Europejskie dziedzictwo kulturowe: Bazylika św. Andrzeja i renesansowe organy Hansa Humla)
11:00-13:00 Wspólny Spacer przez  olkuską  starówkę- w 100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości-Muzeum PTTK zaprasza młodzież i zainteresowanych na lekcję historii
13:00-14:30 Młodzież -wspólny  pożegnalny obiad w rest. Presto

Pozostali goście: Obiad i popołudniowy program z rodzinami goszczącymi/wg. zainteresowań gości            
( m.in. Zamek Rabsztyn, pustynia Błędowska, Kraków ...)

16:00 Żegnamy niemiecką  młodzież-Transfer na lotnisko w Katowicach/18:35 odlot do Frankfurtu n/Menem)
17:00 - 20:00 -Partnerski wieczór w OCK( ul Szpitalna 32)
spotkanie z lokalną kulturą, rozmowy o partnerstwie- dalszej współpracy/Małopolskie smaki- bufet/-Podsumowanie spotkania/Muzyczny program: W kręgu słowiańskiej piosenki i tańca-Prowadzący: PP Zenon Krukowiecki, Wiesław Baran

Poniedziałek, 10.09.2018-Żegnamy naszych gości

Godz.  9:45 Zbiórka na parkingu BPH/Pożegnanie
Transfer gości autokarem  na lotnisko w Krakowie  
Odlot  do Frankfurtu n/M -godz. 12:26

PROGRAM  w MDK w dn.07.09.2018- z okazji 20.Rocznicy partnerstwa miast                     
-  przyjaznej współpracy mieszkańców Olkusza i Schwalbach am Taunus

Godz.11.00 - Otwarcie partnerskiego  uroczystego spotkania( prowadzący p.Michał Latos):
Wstęp.: Gości wita dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Olkuskiej ( MOK)

1. Część: -Wystąpienia: / gospodarzy i zaproszonych gości /  

Godz.:12:30

2. Część - Muzyczne pozdrowienia - Program artystyczny w wykonaniu   młodzieży :
z Schwalbach: utwory "Nuvole Bianche" Ludovico Einaudi  i "Galaxy" Daniela Hellbach  (pianino)
Liceum Nr I (Gitara i śpiew)
SP nr 9-Gimnazjum nr 4( Muzyczna prezentacja klasy 3.DSD)
PSM I st w Olkuszu(Big-band- Muzyczny musicalowy mix)

Godz.13:30-  Bufet obiadowy  
14:30-Przejście na STARY CMENTARZ-Miejsce pamięci i edukacji hist.-Złożenie wieńca/kwiatów pod pomnikiem Ofiar nazizmu i pomnikiem młodzieży-Ofiarom wojen w Europie.

Święto Przyjaźni w Olkuszu 06-09.2018

Miasta Partnerskie Olkusz Schwalbach 1997-2018

 

Z okazji 20 rocznicy partnerstwa miast Olkusza i Schwalbach am Taunus odwiedziła nasze Miasto  47.os niemiecka delegacja, w tym 15 os grupa młodzieży.

Krótki, ale intensywny program 21.partnerskiego spotkania zakończył jubileuszowy 20 rok partnerskiej współpracy.

Był okazją do podsumowania dotychczasowych owocnych  działań i przekazania jubileuszowego prezentu -z inicjatywy St. "Miasta Partnerskie" Koło Współpracy z Schwalbach przekazało 1000 Euro wspierając koszt renowacji organów H. Hummla  -i wspólnego świętowania.

Wystąpienia gospodarzy i gości na scenie DK uświetnił muzyczny występ dziecięcego zespołu PiT Ziemi olkuskiej oraz uczniów olkuskich szkół (SP nr 9,LO nr1) które od lat rozwijają pololsko-niemieckie kontakty, a pożegnali  profesjonalnym  radosnym programem uczniowie PSM I st

Całość zorganizowano we współpracy z UMiG Olkusz i MOK, Promocyjne jubileuszowe upominki dla gości przygotowała i sponsorowała  firma Osma.

Program zwiedzania Olkusza-w 100lecie Niepodległości- opracowało  PTTK.

Program dla młodzieży wsparty został dotacją PNWM/D- P Jugendwerk.

Olkuskie St. Miasta Partnerskie serdecznie dziękuje WSZYSTKIM  za współpracę i w imieniu PRZYJACIÓŁ z Schwalbach zaprasza -już za rok-  do odwiedzenia partnerskiego miasta!
Szczególne podziękowania należą się polskim Rodzinom goszczącym uczestników niemieckiej delegacji w swoich domach oraz PP. Z. Krukowieckiemu i W. Baranowi za uświetnienie muzyką i piosenkami pożegnalnego wieczoru!

Za gościnność i urozmaicony jubileuszowy  program  w imieniu całej grupy  podziękował p. Guenter Pabst -przewodniczący Koła Partnerstwa Miast w Schwalbach.

Podsumowanie roku 2017 i plany na rok 2018 - Olkusz-Schwalbach

20 lat Partnerstwa Miast – 20 lat przyjaznej współpracy.

20 lat wspolpracy pol niem Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Olkuskiej

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Olkuskiej zebrał gromkie oklaski podczas swojego występu w  pięknych regionalnych strojach. Foto: G.Pabst

 

7 dzieci ( ZPiT Ziemi Olkuskiej przy MOK), 10 os grupa młodzieży gimnazjalnej i licealnej i 36 dorosłych  z burmistrzem Romanem Piasnikiem  i  przewodniczącą Olk. Stowarzyszenia" Miasta Partnerskie" Genowefą Bugajską  na czele , odwiedzili w roku 2017 Schwalbach am Taunus.

Dla uczczenia 20-letnej rocznicy istnienia partnerstwa między Olkuszem i Schwalbach, Partnerskie Koło/ Arbeitskreis Schwalbach– Olkusz przygotowało ambitny program: Luther, Ekumenizm, Integracja migrantów w mieście, także pomiędzy dziećmi w przedszkolach.

W czasie partnerskich wizyt nierzadko się zdarza, że polskie i niemieckie rodziny  nie tylko się poznają ale zawierają trwałe przyjaźnie , mimo braku znajomości języka .Tak było i tym razem. Była też okazja do świętowania; podczas przyjęcia Magistratu,  na Międzykulturowym Festynie  Miejskim, a także podczas Partnerskiego Wieczoru gości i goszczących ich rodzin.
       

z okazji  20 lat PARTNERSTWA MIAST podpisaliśmy
              wspólną deklarację dalszej współpracy- Nasz "Impuls dla UE"

 PARTNERSKA DEKLARACJA

 4. lipca 1997 Burmistrzowie Andrzej Ryszka, w imieniu Olkusza i Horst Faeser w imieniu Schwalbach, podpisali Deklarację Partnerstwa Miast w nadziei, że przyjaźń pomiędzy obydwoma miastami stanie się trwałym pomostem łączącym człowieka z człowiekiem, miasto z miastem i kraj z krajem .

Po 20 latach możemy potwierdzić, że partnerstwo miast rozwija się pozytywnie na wielu obszarach - szkolnym, społecznym i kulturalnym. Istnieją liczne i różnorodne kontakty między mieszkańcami miast i narodziły się trwałe przyjaźnie..

Z chwilą przystąpienia Polski do UE 1 Maja 2004 kontakty te kształtujemy już we  wspólnej Europie. Poszanowanie Praw Człowieka, Wolność, Równość, Demokracja, Praworządność i Obrona Pokoju są podstawą państw w zjednoczonej Europie. Praca w tym kierunku jest naszym ciągłym wielkim zobowiązaniem.

Przekonani o tym ponownie potwierdzamy wolę rozwijania przyjaźni pomiędzy naszymi miastami i chęć pielęgnowania istniejących związków tak, by uczestnicząca w  partnerskich kontaktach młodzież, mieszkańcy naszych miast i krajów przekonywali się do idei współtworzenia solidarnej Unii Europejskiej.
Przy czym wstępem niechaj pozostaną  słowa:

"Szukajmy tego co nas łączy, a nie tego co  dzieli!"

     Genowefa Bugajska                                      Guenter Pabst
Olkuskie St." Miasta Partnerskie"            Arbeitskreis Städtepartnerschaft
                Olkusz                                -                 Schwalbach


                           
Podpisano nad europejskim Renem
Schwalbach/Dellhofen,02.wrzesień 2017 r


Deklaracje podpisali także wszyscy polscy i niemieccy uczestnicy partnerskiego wieczoru , który odbył się w Oberwesel/Dellhofen


                                       
Upamiętnienie polskich robotników przymusowych przy ich grobie na głównym cmentarzu w Frankfurcie.
1 Września przypomnieliśmy sobie bolesną wspólną historię Niemiec i Polski. Tego dnia w 1939 r. Niemcy zaatakowali Polskę i rozpoczęli drugą wojnę światową, która przyniosła niewyobrażalne cierpienia Polsce i Europie.
Olkuszanie wraz  z  burmistrzem p. Romanem Piaśnikiem, i  członkami partnerskiej grupy z Schwalbach odwiedzili grób zamordowanych 528 robotników przymusowych z Polski, którzy w obozie koncentracyjnym Katzbach (Fabryka Adlerwerke) pracowali w b. ciężkich warunkach.
Młodzież z Olkusza czytała teksty- wspomnienie o poszczególnych zamordowanych osobach.
Wzruszające, jak dzieci, młodzież i dorośli - Polacy i Niemcy wspólnie ten dzień przeżywali...
Złożony  został  wieniec z polskim i niemieckim tekstem:
"Pamiętając o Przeszłości z Nadzieją na Pokojową Przyszłość –
 In Erinnerung an  die Vergangenheit mit Hoffnung auf die Zukunft”.


17. Polski Kalejdoskop - Program  w Schwalbach am Taunus obejmował:
Odczyty  Hansa Bollingera i Matthiasa Kneipa ( pisarza o polsko- niemieckch korzeniach, który odwiedził także Olkusz ) prowadziły  słuchaczy przez polską ziemię- między Odrą a Bugiem.
Film "Zbrodnia katyńska" został pokazany , by uczcić pamięć Andrzeja Wajdy, który zmarł w październiku 2016 roku.
Film "Ida", z wprowadzeniem pani Dr Ulrike Scholtz, akcja filmu odgrywa się 1962 roku, w czasie kształtowanym przez  stalinizm.
Szczytem 17-stego Polskiego Kalejdoskopu był drugi już występ  Steffena Möllera w Schwalbach z jego programem: „Viva Warszawa / moja trzecia żona jest z Polski”, gdzie on ku uciesze publiczności ukazuje  niemieckie i polskie przesądy/stereotypy.

Plany na 2018

  • Styczeń: spotkania noworoczne Przyjaciół partnerstwa w Olkuszu i Schwalbach
  • Od lutego do czerwca: 18-sty. Polski Kalejdoskop w Schwalbach
  • czerwiec/wrzesień: Spotkania młodzieży licealnej w Olkuszu i Schwalbach
  • Wrzesień: Program partnerski -w "Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego"  "Poznajemy Polskę": Gdańsk- Poznań- Gniezno-Warszawa-Kielce
  • 06-10.09  Obchody 20. rocznicy Partnerstwa Miast -Przyjaźni Mieszkańców-         część 2 partnerskiego jubileuszu- w Olkuszu

Strona internetowa:      Schwalbach:www.freunde-olkusz.eu
                                     Olkusz: www. miasta-partnerskie.eu


Warto pamiętać, że miesiąc przed podpisaniem porozumienia partnerskiego w Olkuszu
(04.07.1997):
Jan Paweł II podczas kazania w Gnieźnie 3 czerwca 1997 r mówił:

" ...Jest bowiem historia Europy wielką rzeką,
do której wpadają rozliczne dopływy i strumienie,
a różnorodność tworzących ją tradycji i kultur
jest jej wielkim bogactwem..."
 

Także nasza partnerska współpraca pozwala  odkrywać  dziedzictwo europejskiej historii i kultury w Polsce i Niemczech - Zapraszamy do współpracy!

 

+ Pożegnanie

Kazimierz Czarnecki Heinz Ostermayer und Zenon Medrek

 Na zdjeciu od lewej: Kazimierz Czarnecki,  Ś.†P. Heinz Ostermayer und Zenon Medrek

11 Lutego odszedł od nas Przyjaciel z Schwalbach

Członek Koła Partnerskiej Współpracy z Olkuszem

Heinz Ostermayer

Uroczystość żałobna

odbędzie się 02.marca 2018r o godz. 11:00

na cmentarzu Waldfriedhof w Schwalbach a.T

Wszyscy szanowaliśmy Go i podziwiali, że mimo swego wieku, tak chętnie uczestniczył w polsko-niemieckich spotkaniach, robiąc ciekawe filmy z podróży po Polsce

W pamięci pozostanie spotkanie i dyskusja z licealistami w Olkuszu

podczas programu " Ukradziona młodość w czasie wojny.. "

Kiedy wraz z polskimi rówieśnikami -p. Kazimierzem Czarneckim, który przeżył pobyt w Auschwitz/Birkenau, skąd udało mu się uciec i Zenonem Mędrkiem, który jako młody żołnierz AK walczył z Niemcami

opowiadał o swojej młodości- W 1945 r, jako 17letni chłopak obronił się przed przymusowym zaciągiem w szeregi SS, dostał wezwanie do Luftwaffe, później

zbiegł z francuskiej niewoli .Wszyscy zaznaczali ,jak ważna dla młodego pokolenia jest wiedza i pamięć o tragicznej historii II wojny św. Poruszający był moment, gdy trzej panowie uścisnęli sobie ręce w geście przyjaźni..

Będzie nam brak p.Heinza Ostermayera, jak brak nam p.Kazimierza Czarneckiego, którego pożegnaliśmy przed rokiem.Byli świadkami historii, Ludźmi pojednania...DZIĘKUJEMY !

NIECHAJ SPOCZYWAJĄ W POKOJU

 {jcomments off}