1
/7

 

Drodzy Mieszkańcy Olkusza i Schwalbach,

26. Maja 2019 wraz z wszystkimi obywatelami UE będziemy  po raz kolejny  wybierać członków Parlamentu Europejskiego.

 W maju Polacy świętują 15. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Nieco wcześniej, w Schwalbach, w ramach cyklicznego projektu „Polski Kalejdoskop” zaprezentowano filmowe wspomnienia o wydarzeniach roku 1988 związanych z przygotowaniem do obrad „Okrągłego Stołu” oraz z pierwszymi wolnymi wyborami w Polsce w  czerwcu  1989 r. Pamięć o odważnej walce kobiet i mężczyzn w ruchu Solidarność, któremu zawdzięczamy także zburzenie muru w Niemczech i rozszerzenie UE, powinna nas wzmacniać we współdziałaniu na rzecz dalszego rozwoju Europy.  
 
Podpisany w r. 1997 przez burmistrzów Andrzeja Ryszkę i Horsta Faesera Układ o Partnerstwie Olkusza i Schwalbach rozpoczął, rozwijające się nadal, żywe kontakty pomiędzy społecznościami naszych miast.
Pamiętamy jeszcze uciążliwe kontrole graniczne podczas naszych pierwszych wizyt partnerskich. Obecnie granice te nie odgrywają już żadnej roli. Wymiana osobowa, kulturalna i gospodarcza pomiędzy Polską i Niemcami stała się naturalna i oczywista, a w  tym uczestniczą także  partnerskie stowarzyszenia  w Schwalbach i Olkuszu.

My, Członkowie  Partnerskich Stowarzyszeń z Olkusza i Schwalbach, zdecydowaliśmy wspólnie zwrócić się do Państwa z apelem o udział w wyborach.
Warto wykorzystać swoje wyborcze prawo i oddać swój głos !

Europa i jej narody stoją przed wielkimi wyzwaniami. Musimy im wspólnie podołać. Przy często uzasadnionej krytyce pracy instytucji europejskich, ważne, by wzmocnić Parlament Europejski.
Należy, więc  poważnie potraktować europejskie wybory.

Poprzez swój wybór możemy Wszyscy wyraźnie sprzeciwić się budzącym strach populizmom i nacjonalizmom i wyraźnie opowiedzieć się za Europą prawa, demokratyczną, socjalną i solidarną
Europą dla Obywateli. 

Olkuskie Stowarzyszenie “Miasta Partnerskie“ Olkusz  - Schwalbach
Koło Partnerskiej Współpracy z Olkuszem Kulturkreis GmbH Schwalbach

 

 


Grupa partnerska w Szczawnicy -po spływie przełomem Dunajca... fot. P.Rauer

 

Cz 1.31.08.2018-06.09.2018-Podróż studyjna autokarem -w 100 lecie Niepodległości- Poznać Polskę
(Gdańsk- Toruń -Gniezno -Warszawa- Częstochowa-Olkusz)-program własny niemieckich gości
(opieka 2 członków St. Miasta Partnerskie-Ewa Skubis-Piętka, Genowefa Bugajska)

Cz.2.                                                SPOTKANIE PARTNERSKIE w OLKUSZU
Termin:  od 06.09-do 10.09. 2018

czwartek,06.09.2018 -Witamy niemieckich gości w Olkuszu ( parking  hotelu Victoria,)
ok. godz.19:00 -Przyjazd   grup : -młodzieżowej(14-17 lat) z lotniska K-ce Pyrzowice ( 18 os)  i -autokarowej  do Olkusza(29 os.)

piątek, 07.09.2018   - Dzień w Olkuszu-uroczystość z okazji XX lat partnerstwa miast
8:30-10:00-Wizyta w olkuskich szkołach( SP nr 9,LO nr I) -grupa młodzieży i zainteresowani goście
11:00-13:30-  Oficjalny program   z okazji Jubileuszu Partnerstwa w MDK
(realizowany we współpracy z UMiG , MOK i SZKOŁAMI)

Część oficjalna i artystyczna na scenie MOK
14:30 Wspólne złożenie wieńca pod pomnikiem Ofiar nazizmu (Stary Cmentarz- miejsce pamięci i edukacji hist.)
15:00-19:00 -Dziedzictwo historyczno-kulturowe Ziemi olkuskiej- Zwiedzanie Olkusza  (we współpracy z Muzeum Regionalnym PTTK, Andrzej Feliksik)

Program dla młodzieży (grupa pol- niem)
Godz.15:00
Skarby ziemi olkuskiej Wizyta w  muzeum wiedzy o cynku ZGH Bolesław w Bukownie( oprowadzanie w j. angielskim)
17:00-21:00 Wieczór w Krakowie
Program w stolicy Małopolski: Spacer przez miasto Królewskim traktem/-przerwa w pizzerii Dominium Gusto /-Czas wolny (Opieka: Agnieszka Piasny-przewodnik- j.niem, Achim Luertzener,)

Sobota, 08.09.2018     -Różnorodność kulturowo-przyrodnicza Regionu Małopolski
Całodzienny  wyjazdowy program jubileuszowy w 2.grupach:

Grupa 1.- Kraków -stolica Małopolski:
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem w j niem- (Program  p. Anna Miśkow)
Grupa 2.-Pieniński Park Narodowy
(Godz.: 6:15/ -Wyjazd autokarem do przystani Sromowce Wyżne-  spływ Dunajcem , spacer po  Szczawnicy, "obiad góralski" -wędrówka górska /wjazd kolejką na Palenicę

Dla pozostających w Olkuszu: Godz.: 18:00-Wernisaż "rodzinnej wystawy" St Jakubasa  (OCK ,ul Szpitalna 32)

Niedziela, 09.09. 2018 - Dzień z Rodzinami i Przyjaciółmi/ wokół Olkusza-atrakcje turystyki historycznej / partnerski wieczór

Godz.:10:00 Wspólna Msza św - z udziałem młodzieży- w intencji pol - niem partnerstwa z  mini koncertem organowym ( Europejskie dziedzictwo kulturowe: Bazylika św. Andrzeja i renesansowe organy Hansa Humla)
11:00-13:00 Wspólny Spacer przez  olkuską  starówkę- w 100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości-Muzeum PTTK zaprasza młodzież i zainteresowanych na lekcję historii
13:00-14:30 Młodzież -wspólny  pożegnalny obiad w rest. Presto

Pozostali goście: Obiad i popołudniowy program z rodzinami goszczącymi/wg. zainteresowań gości            
( m.in. Zamek Rabsztyn, pustynia Błędowska, Kraków ...)

16:00 Żegnamy niemiecką  młodzież-Transfer na lotnisko w Katowicach/18:35 odlot do Frankfurtu n/Menem)
17:00 - 20:00 -Partnerski wieczór w OCK( ul Szpitalna 32)
spotkanie z lokalną kulturą, rozmowy o partnerstwie- dalszej współpracy/Małopolskie smaki- bufet/-Podsumowanie spotkania/Muzyczny program: W kręgu słowiańskiej piosenki i tańca-Prowadzący: PP Zenon Krukowiecki, Wiesław Baran

Poniedziałek, 10.09.2018-Żegnamy naszych gości

Godz.  9:45 Zbiórka na parkingu BPH/Pożegnanie
Transfer gości autokarem  na lotnisko w Krakowie  
Odlot  do Frankfurtu n/M -godz. 12:26

PROGRAM  w MDK w dn.07.09.2018- z okazji 20.Rocznicy partnerstwa miast                     
-  przyjaznej współpracy mieszkańców Olkusza i Schwalbach am Taunus

Godz.11.00 - Otwarcie partnerskiego  uroczystego spotkania( prowadzący p.Michał Latos):
Wstęp.: Gości wita dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Olkuskiej ( MOK)

1. Część: -Wystąpienia: / gospodarzy i zaproszonych gości /  

Godz.:12:30

2. Część - Muzyczne pozdrowienia - Program artystyczny w wykonaniu   młodzieży :
z Schwalbach: utwory "Nuvole Bianche" Ludovico Einaudi  i "Galaxy" Daniela Hellbach  (pianino)
Liceum Nr I (Gitara i śpiew)
SP nr 9-Gimnazjum nr 4( Muzyczna prezentacja klasy 3.DSD)
PSM I st w Olkuszu(Big-band- Muzyczny musicalowy mix)

Godz.13:30-  Bufet obiadowy  
14:30-Przejście na STARY CMENTARZ-Miejsce pamięci i edukacji hist.-Złożenie wieńca/kwiatów pod pomnikiem Ofiar nazizmu i pomnikiem młodzieży-Ofiarom wojen w Europie.

 

Z okazji 20 rocznicy partnerstwa miast Olkusza i Schwalbach am Taunus odwiedziła nasze Miasto  47.os niemiecka delegacja, w tym 15 os grupa młodzieży.

Krótki, ale intensywny program 21.partnerskiego spotkania zakończył jubileuszowy 20 rok partnerskiej współpracy.

Był okazją do podsumowania dotychczasowych owocnych  działań i przekazania jubileuszowego prezentu -z inicjatywy St. "Miasta Partnerskie" Koło Współpracy z Schwalbach przekazało 1000 Euro wspierając koszt renowacji organów H. Hummla  -i wspólnego świętowania.

Wystąpienia gospodarzy i gości na scenie DK uświetnił muzyczny występ dziecięcego zespołu PiT Ziemi olkuskiej oraz uczniów olkuskich szkół (SP nr 9,LO nr1) które od lat rozwijają pololsko-niemieckie kontakty, a pożegnali  profesjonalnym  radosnym programem uczniowie PSM I st

Całość zorganizowano we współpracy z UMiG Olkusz i MOK, Promocyjne jubileuszowe upominki dla gości przygotowała i sponsorowała  firma Osma.

Program zwiedzania Olkusza-w 100lecie Niepodległości- opracowało  PTTK.

Program dla młodzieży wsparty został dotacją PNWM/D- P Jugendwerk.

Olkuskie St. Miasta Partnerskie serdecznie dziękuje WSZYSTKIM  za współpracę i w imieniu PRZYJACIÓŁ z Schwalbach zaprasza -już za rok-  do odwiedzenia partnerskiego miasta!
Szczególne podziękowania należą się polskim Rodzinom goszczącym uczestników niemieckiej delegacji w swoich domach oraz PP. Z. Krukowieckiemu i W. Baranowi za uświetnienie muzyką i piosenkami pożegnalnego wieczoru!

Za gościnność i urozmaicony jubileuszowy  program  w imieniu całej grupy  podziękował p. Guenter Pabst -przewodniczący Koła Partnerstwa Miast w Schwalbach.

20 lat Partnerstwa Miast – 20 lat przyjaznej współpracy.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Olkuskiej zebrał gromkie oklaski podczas swojego występu w  pięknych regionalnych strojach. Foto: G.Pabst

 

7 dzieci ( ZPiT Ziemi Olkuskiej przy MOK), 10 os grupa młodzieży gimnazjalnej i licealnej i 36 dorosłych  z burmistrzem Romanem Piasnikiem  i  przewodniczącą Olk. Stowarzyszenia" Miasta Partnerskie" Genowefą Bugajską  na czele , odwiedzili w roku 2017 Schwalbach am Taunus.

Dla uczczenia 20-letnej rocznicy istnienia partnerstwa między Olkuszem i Schwalbach, Partnerskie Koło/ Arbeitskreis Schwalbach– Olkusz przygotowało ambitny program: Luther, Ekumenizm, Integracja migrantów w mieście, także pomiędzy dziećmi w przedszkolach.

W czasie partnerskich wizyt nierzadko się zdarza, że polskie i niemieckie rodziny  nie tylko się poznają ale zawierają trwałe przyjaźnie , mimo braku znajomości języka .Tak było i tym razem. Była też okazja do świętowania; podczas przyjęcia Magistratu,  na Międzykulturowym Festynie  Miejskim, a także podczas Partnerskiego Wieczoru gości i goszczących ich rodzin.
       

z okazji  20 lat PARTNERSTWA MIAST podpisaliśmy
              wspólną deklarację dalszej współpracy- Nasz "Impuls dla UE"

 PARTNERSKA DEKLARACJA

 4. lipca 1997 Burmistrzowie Andrzej Ryszka, w imieniu Olkusza i Horst Faeser w imieniu Schwalbach, podpisali Deklarację Partnerstwa Miast w nadziei, że przyjaźń pomiędzy obydwoma miastami stanie się trwałym pomostem łączącym człowieka z człowiekiem, miasto z miastem i kraj z krajem .

Po 20 latach możemy potwierdzić, że partnerstwo miast rozwija się pozytywnie na wielu obszarach - szkolnym, społecznym i kulturalnym. Istnieją liczne i różnorodne kontakty między mieszkańcami miast i narodziły się trwałe przyjaźnie..

Z chwilą przystąpienia Polski do UE 1 Maja 2004 kontakty te kształtujemy już we  wspólnej Europie. Poszanowanie Praw Człowieka, Wolność, Równość, Demokracja, Praworządność i Obrona Pokoju są podstawą państw w zjednoczonej Europie. Praca w tym kierunku jest naszym ciągłym wielkim zobowiązaniem.

Przekonani o tym ponownie potwierdzamy wolę rozwijania przyjaźni pomiędzy naszymi miastami i chęć pielęgnowania istniejących związków tak, by uczestnicząca w  partnerskich kontaktach młodzież, mieszkańcy naszych miast i krajów przekonywali się do idei współtworzenia solidarnej Unii Europejskiej.
Przy czym wstępem niechaj pozostaną  słowa:

"Szukajmy tego co nas łączy, a nie tego co  dzieli!"

     Genowefa Bugajska                                      Guenter Pabst
Olkuskie St." Miasta Partnerskie"            Arbeitskreis Städtepartnerschaft
                Olkusz                                -                 Schwalbach


                           
Podpisano nad europejskim Renem
Schwalbach/Dellhofen,02.wrzesień 2017 r


Deklaracje podpisali także wszyscy polscy i niemieccy uczestnicy partnerskiego wieczoru , który odbył się w Oberwesel/Dellhofen


                                       
Upamiętnienie polskich robotników przymusowych przy ich grobie na głównym cmentarzu w Frankfurcie.
1 Września przypomnieliśmy sobie bolesną wspólną historię Niemiec i Polski. Tego dnia w 1939 r. Niemcy zaatakowali Polskę i rozpoczęli drugą wojnę światową, która przyniosła niewyobrażalne cierpienia Polsce i Europie.
Olkuszanie wraz  z  burmistrzem p. Romanem Piaśnikiem, i  członkami partnerskiej grupy z Schwalbach odwiedzili grób zamordowanych 528 robotników przymusowych z Polski, którzy w obozie koncentracyjnym Katzbach (Fabryka Adlerwerke) pracowali w b. ciężkich warunkach.
Młodzież z Olkusza czytała teksty- wspomnienie o poszczególnych zamordowanych osobach.
Wzruszające, jak dzieci, młodzież i dorośli - Polacy i Niemcy wspólnie ten dzień przeżywali...
Złożony  został  wieniec z polskim i niemieckim tekstem:
"Pamiętając o Przeszłości z Nadzieją na Pokojową Przyszłość –
 In Erinnerung an  die Vergangenheit mit Hoffnung auf die Zukunft”.


17. Polski Kalejdoskop - Program  w Schwalbach am Taunus obejmował:
Odczyty  Hansa Bollingera i Matthiasa Kneipa ( pisarza o polsko- niemieckch korzeniach, który odwiedził także Olkusz ) prowadziły  słuchaczy przez polską ziemię- między Odrą a Bugiem.
Film "Zbrodnia katyńska" został pokazany , by uczcić pamięć Andrzeja Wajdy, który zmarł w październiku 2016 roku.
Film "Ida", z wprowadzeniem pani Dr Ulrike Scholtz, akcja filmu odgrywa się 1962 roku, w czasie kształtowanym przez  stalinizm.
Szczytem 17-stego Polskiego Kalejdoskopu był drugi już występ  Steffena Möllera w Schwalbach z jego programem: „Viva Warszawa / moja trzecia żona jest z Polski”, gdzie on ku uciesze publiczności ukazuje  niemieckie i polskie przesądy/stereotypy.

Plany na 2018

  • Styczeń: spotkania noworoczne Przyjaciół partnerstwa w Olkuszu i Schwalbach
  • Od lutego do czerwca: 18-sty. Polski Kalejdoskop w Schwalbach
  • czerwiec/wrzesień: Spotkania młodzieży licealnej w Olkuszu i Schwalbach
  • Wrzesień: Program partnerski -w "Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego"  "Poznajemy Polskę": Gdańsk- Poznań- Gniezno-Warszawa-Kielce
  • 06-10.09  Obchody 20. rocznicy Partnerstwa Miast -Przyjaźni Mieszkańców-         część 2 partnerskiego jubileuszu- w Olkuszu

Strona internetowa:      Schwalbach:www.freunde-olkusz.eu
                                     Olkusz: www. miasta-partnerskie.eu


Warto pamiętać, że miesiąc przed podpisaniem porozumienia partnerskiego w Olkuszu
(04.07.1997):
Jan Paweł II podczas kazania w Gnieźnie 3 czerwca 1997 r mówił:

" ...Jest bowiem historia Europy wielką rzeką,
do której wpadają rozliczne dopływy i strumienie,
a różnorodność tworzących ją tradycji i kultur
jest jej wielkim bogactwem..."
 

Także nasza partnerska współpraca pozwala  odkrywać  dziedzictwo europejskiej historii i kultury w Polsce i Niemczech - Zapraszamy do współpracy!

 

 Na zdjeciu od lewej: Kazimierz Czarnecki,  Ś.†P. Heinz Ostermayer und Zenon Medrek

11 Lutego odszedł od nas Przyjaciel z Schwalbach

Członek Koła Partnerskiej Współpracy z Olkuszem

Heinz Ostermayer

Uroczystość żałobna

odbędzie się 02.marca 2018r o godz. 11:00

na cmentarzu Waldfriedhof w Schwalbach a.T

Wszyscy szanowaliśmy Go i podziwiali, że mimo swego wieku, tak chętnie uczestniczył w polsko-niemieckich spotkaniach, robiąc ciekawe filmy z podróży po Polsce

W pamięci pozostanie spotkanie i dyskusja z licealistami w Olkuszu

podczas programu " Ukradziona młodość w czasie wojny.. "

Kiedy wraz z polskimi rówieśnikami -p. Kazimierzem Czarneckim, który przeżył pobyt w Auschwitz/Birkenau, skąd udało mu się uciec i Zenonem Mędrkiem, który jako młody żołnierz AK walczył z Niemcami

opowiadał o swojej młodości- W 1945 r, jako 17letni chłopak obronił się przed przymusowym zaciągiem w szeregi SS, dostał wezwanie do Luftwaffe, później

zbiegł z francuskiej niewoli .Wszyscy zaznaczali ,jak ważna dla młodego pokolenia jest wiedza i pamięć o tragicznej historii II wojny św. Poruszający był moment, gdy trzej panowie uścisnęli sobie ręce w geście przyjaźni..

Będzie nam brak p.Heinza Ostermayera, jak brak nam p.Kazimierza Czarneckiego, którego pożegnaliśmy przed rokiem.Byli świadkami historii, Ludźmi pojednania...DZIĘKUJEMY !

NIECHAJ SPOCZYWAJĄ W POKOJU

 {jcomments off}

Jubileuszowe spotkanie partnerskie w Schwalbach


OLKUSKA GRUPA - Jubileuszowy program partnerski w Schwalbach w 2017r.

 

Olkusz i Schwalbach am Taunus to miasta partnerskie, których mieszkańcy od 20 lat ściśle ze sobą współpracują, dzięki wspólnym inicjatywom wzajemnie się poznając, wymieniając doświadczenia oraz nawiązując prawdziwe przyjaźnie. W związku z okrągłą rocznicą partnerskiej współpracy między miastami 50 os. delegacja mieszkańców Olkusza, na czele z burmistrzem Romanem Piaśnikiem, uczestniczyła w uroczystych obchodach rocznicowych, które odbyły się u naszego zachodniego sąsiada. Ich owocem są nie tylko zapewnienia o dalszej współpracy, ale także wymiana doświadczeń i poglądów na tematy trapiące mieszkańców wszystkich krajów Unii Europejskiej.

 

Partnerstwo między Olkuszem i Schwalbach am Taunus nawiązane zostało w 1997 roku. To właśnie wtedy Niemcy zwrócili się do polskiej ambasady z prośbą o pomoc w znalezieniu w naszym kraju miasta chcącego podjąć się ambitnego dzieła jednoczenia mieszkańców wokół wspólnych pol- niem inicjatyw. Ówczesne oraz kolejne władze Olkusza nie miały wątpliwości, że jest to przedsięwzięcie niezwykle cenne, już po pierwszym spotkaniu w 1998 r mieszkańcy utworzyli  partnerskie stowarzyszenia i dlatego współpraca między tymi dwoma miastami trwa nieprzerwanie od 20 lat, Coroczne partnerskie spotkania mieszkańców są okazją do poznawania obyczajów, kultury i języka naszych sąsiadów, poszerzania horyzontów oraz dzielenia się doświadczeniami ,także jako obywatele UE .

 

Za budowanie dobrosąsiedzkich polsko-niemieckich relacji i w ramach współpracy Olkusza i Schwalbach a.Ts Olkuskie St. "Miasta Partnerskie" odebrało w czerwcu 2016 r - z okazji 25 rocznicy pol-niem Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i przyjaznej Współpracy małopolską nagrodę Polonia Minor

 

Przyjęcie Magistratu- Schwalbach


"Skarby Ziemi Olkuskiej"
- edukacyjny zestaw skamielin i minerałów wraz z życzeniami i pamiątkową jubileuszową dedykacją ...z nadzieją, że przyjaźń pomiędzy mieszkańcami Olkusza i Schwalbach pozostanie równie trwała... przekazują , w imieniu Członków Stowarzyszenia -Genowefa Bugajska i Andrzej Feliksik

 

Tegoroczne uroczystości "URODZIN PARTNERSTWA" poprzedziło otwarcie dwóch wystaw: olkuskich artystów, reprezentowanych przez Stanisława Jakubasa oraz fotograficznej, dotyczącej 20-lecia partnerstwa . Otwarcia dokonały Anke Kracke i Beata Soboń, które w swoich miejscowościach odpowiedzialne są za animację kultury.

 

Burmistrz Schwalbach a.Ts p. Christiane Augsburger w okolicznościowym jubileuszowym przemówieniu szczególnie podkreśliła rolę wszystkich osób zaangażowanych w budowanie przyjaźni między Olkuszem i Schwalbach. – Nie chciałabym stracić okazji, aby serdecznie podziękować w imieniu całego Urzędu Miasta wszystkim Państwu, którzy angażujecie się w Schwalbach i Olkuszu w nasze partnerstwo, za Wasz wkład, wytrzymałość i zapał oraz życzyć Państwu wszystkiego dobrego na następne – co najmniej – 20 lat – mówiła.

 

Burmistrz Roman Piaśnik docenił dotychczasową pracę mieszkańców obu miast, dostrzegając wiele pozytywnych aspektów przyjaźni. 20 lat partnerstwa naszych miast obfitowało w liczne spotkania. Szczególnie cieszą te, w których uczestniczyli najmłodsi mieszkańcy, poznając się wzajemnie, ucząc się od siebie i prawdziwie do siebie zbliżając. Daje nam to wiarę i pełne przekonanie, że wspólnie tworzymy dzieło, które będzie owocowało w przyszłych latach i – mamy nadzieję – następnych pokoleniach. Przedstawiciele Schwalbach i Olkusza naprawdę się przyjaźnią, nie obawiają się poważnej dyskusji na tematy trudne. Mają dla siebie zrozumienie i potrafią pracować wspólnie nad projektami, których realizacja odbywa się ponad granicami – językowymi, obyczajowymi i kulturowymi – doceniał podczas oficjalnej części obchodów jubileuszu i

 

Burmistrz podziękował też osobiście niemieckim partnerom najdłużej zaangażowanym w partnerską współpracę miast -przekazano im też pamiątkowe upominki , a w holu magistratu stanie ceramiczna Figurka artystki p. Saroty-Stach obrazującą trudną drogę polsko-niemieckiego pojednania , dzięki któremu możliwa stała się także nasza partnerska współpraca.

 

Członkowie St. "Miasta Partnerskie" przekazali poglądowy zbiór wybranych skamielin i minerałów Skarby ziemi Olkuskiej z podziękowaniami za współpracę i życzeniami ,by partnerska przyjaźń okazała się równie trwałym " skarbem"...

 

W Schwalbach licznie zgromadzili się mieszkańcy, reprezentujący szereg instytucji, organizacji, szkół, stowarzyszeń oraz biznes, od lat współpracujący z olkuszanami.

 

Wizyta polskiej delegacji w Schwalbach przypadła w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Uczestnicy uczcili ten dzień składając wiązankę i zapalając znicz przy mogile robotników przymusowych na głównym cmentarzu we Frankfurcie nad Menem. Historycy uznają, że jest to jeden z największych grobów zbiorowych warszawiaków poza Warszawą. Spoczywa w nim 528 ofiar wojny, wyniszczonych katorżniczą pracą w Zakładach Adlera. Młodzież odczytała fragmenty wspomnień powstańców warszawskich , którym udało się przeżyć pobyt w obozie Katzbach.

 

Wizyta olkuszan w Schwalbach to również okazja do dyskusji na temat problemów, z którymi zmagają się kraje Unii Europejskiej, a które w Polsce nie są do końca znane. Szczególnie interesujące były doświadczenia władz miejskich Schwalbach oraz samych mieszkańców, związane z "kryzysem uchodźców". W tym mieście – liczącym nieco ponad 15 tys. mieszkańców – począwszy od roku 2015,

 

kiedy to w namiotach zakwaterowano pierwszych 80-ciu migrantów , docelowo schronienie znalazło 241 uciekinierów, głównie rodzin z dziećmi z Syrii i Afganistanu, dla których wybudowano dwa otwarte osiedla kontenerowych jednopiętrowych bloków. Mieszkańcy przyjęli ich życzliwie do swojego społeczeństwa , a niektórzy nawet do swoich domów. Obecnie niewielka grupa z przydzielonych miastu ( wg. unijnego wskaźnika ) migrantów oczekuje na samodzielne mieszkanie.

 

Olkuszanie mieli również możliwość odwiedzić integracyjne przedszkola, w którym zdecydowaną większość podopiecznych stanowią dzieci obcokrajowców . To właśnie tam i w szkołach najmłodsi uczą się obcej kultury i języka i zdobywaną wiedzę przekazują dalej w swoich rodzinach.

 

Codzienną opiekę sprawują urzędowi i społeczni asystenci przydzieleni oczekującym na azyl uchodźcom .Podstawowa znajomość języka ( nauka trwa codziennie 6 godzin) i pozwolenie na pobyt ( maks. do 3.lat) to warunek podjęcia zarobkowej pracy i samodzielnego życia w Niemczech ..

 

Weryfikacja, ubiegających się o prawo pobytu, uchodźców jest skomplikowana i trwa b. długo, co czasami prowadzi do konfliktów , które pomagają rozwiązywać specjalni mediatorzy. Większych konfliktów do tej pory nie zanotowano. Mieszkańcy oceniają pozytywnie politykę samorządu miejskiego.

 

Frankfurt

Spotkania partnerskie to również okazja do zwiedzania kraju sąsiada. Schwalbach leży nieopodal Frankfurtu nad Menem, wobec czego wizyta w tej metropolii regionu jest punktem niemal obowiązkowym dla każdego chętnego. Tam spacer i piknik nad brzegiem Menu, zwiedzanie katedry i biblijnego Muzeum- Bibelhaus.

 

W tym muzeum, pełnym archeologicznych obiektów z Izraela , historycznych tekstów i scenicznych interpretacji wydarzeń ze starego i nowego testamentu ,cofamy się do początków chrześcijańskiej kultury i historii, której podstawowym źródłem , dziełem aktualnym i dzisiaj jest biblia. Można zobaczyć różne jej wydania m.in. pięknie ilustrowaną biblię Kolberga z 1483 r.

 

Pełne wrażeń dla młodszych i starszych było spotkanie z postaciami starego i nowego testamentu..

 

Dalszy przebieg programu partnerskiego już niestety bez Delegacji Burmistrza, który ze względu na swoje obowiązki powrócił do Olkusza, obejmował trzy punkty:

 
D
olina Środkowego Renu-piknikowo w czasie wolnym... Przewodniczący partnerskich grup z najmłodszymi uczestnikami jubileuszowego programu

 

1. W dolinie Renu średniego- Jubileuszowa podróż Renem

 

Głównym punktem jubileuszowego programu,   przygotowanego przez przyjaciół z Schwalbach dla gości z Olkusza była podróż Renem do St. Goar miasteczka zał. w czasach rzymskich i zwiedzanie jednego z największych zamków nadreńskich-zamku Rheinfels z 14 w. Obecnie trwają tam prace renowacyjne ,a cały obszar doliny Renu średniego wpisany został na listę Światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

 

Patrząc z góry na rzekę przekonaliśmy się, że Ren rzeczywiście należy do najpiękniejszych rzek Europy.

 

W okolicach nadreńskich rozwija się przemysł winny, to tutaj znajdują się najlepsze winnice, stąd pochodzą markowe niemieckie wina .Jedną z winnic odwiedziliśmy ,by poznać specyfikę trudnej pracy na kamienistych stokach, gdzie uprawiana jest winorośl.

 

W odniesieniu do   żmudnej , ale przynoszącej dobre efekty pracy, szczególnie teraz, kiedy znowu przeżywamy pewien kryzys w politycznych kontaktach, właśnie tutaj podpisana została przez przewodniczących stowarzyszeń partnerskich Genowefę Bugajską i Guentera Pabsta oraz wszystkich obecnych na partnerskim wieczorze -" Partnerska Deklaracja", potwierdzającą wartość polsko- niemieckiego pojednania i pokoju w Europie oraz wolę kontynuowania przyjaznej współpracy między mieszkańcami Schwalbach i Olkusza w solidarnej obywatelskiej UE.

 

jej motto :Szukajmy tego co łączy, a nie tego co dzieli..

 

a później już tylko śpiew przyjaciół przy akompaniamencie wspaniałego akordeonisty p Krystiana z Liederbach - muzyka łączy....

 

2. Ekumenizm i Międzykulturowy festyn miejski w Schwalbach


Olkuski Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Olkuskiej z panią Burmistrz Schwalbach am Taunus - Christiane Augsburger.

 

Po niedzielnym śniadaniu z rodzinami ,spotkaliśmy się na ekumenicznym nabożeństwie w ewangelickim kościele Friedenskirche/Pokoju. liturgia słowa, Wspólna modlitwa i śpiew były podstawą tego nabożeństwa,

 

z tekstami w j. polskim włączyła się nasza młodzież ,a znakiem ekumenizmu były trzy paschalne świece, ofiarowane przez olkuszan dla kościoła katolickiego i ewangelickiego w mieście partnerskim.

 

Po mszy wysłuchaliśmy b. interesującego wykładu pastora Schelwiesa "Marcin Luter i Ekumenizm".

 

nawiązującego do edukacyjnej części naszego programu w Eisenach ,gdzie w Domu rodzinnym Bacha/Bachhaus poznaliśmy   związki pomiędzy muzyką a słowem ,jak muzyka J.S. Bacha połączyła się z słowami pieśni kościelnych pisanych przez M. Lutra gdyż wg. Bacha muzyka po słowach jest największym skarbem ziemi .Wysłuchaliśmy tam pięknego koncertu na żywo.

 

" Olkusz pozdrawia Schwalbach z okazji 20 Urodzin partnerstwa.... "

 

To hasło towarzyszyło wszystkim spotkaniom i prezentacjom także najmłodszych uczestników, dzieciom z Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Olkuskiej, małym artystkom ,które ćwiczą pod artystycznym okiem p .Beaty Nowak w olkuskim DK

 

To ich taneczny występ w pięknych małopolskich , śląskich i kaszubskich strojach ludowych uświetnił oficjalne przyjęcie w miejskim Ratuszu , a później  dziewczynki zebrały gromkie oklaski mieszkańców Schwalbach za otwarty występ na miejskim festynie

 

 


Ambasadorzy polskiego folkloru w Buergerhaus Schwalbach- Olkuski Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Olkuskiej z instruktorem p. Beatą Nowak (w towarzystwie Burmistrza Romana Piaśnika ,dyr MOK Beaty Soboń,Betty Partikel należącej do inicjatorów partnerstwa Schwalbach  z Olkuszem oraz Genowefy Bugajskiej prezes St. Miasta Partnerskie)

 

Taneczne występy uzupełniła "dorosła kadra" rodziców, którzy by wesprzeć swoje tańczące pociechy , sami nauczyli się kilku tańców ludowych i także świetnie zaprezentowali się w Schwalbach!

 

Nasza olkuska grupa młodzieżowa ,uczniowie Gimnazjum nr 3 i 4 oraz Licealiści również b. dobrze się spisali -ich zadaniem była obsługa stoiska promującego Olkusz i Małopolskę. Nie tylko czekali na gości przy stoliku ,ale uśmiechnięci sami podchodzili do bawiących się na festynie, częstowali dzieci krówkami ,informowali o turystycznych atrakcjach regionu, rozdawali reklamowe drobiazgi przekazane przez . Wydz. Promocji, i broszurki z MCIT.

 


Na miejskim festynie spotykają się przyjaciele -Mieszkańcy  Schwalbach i Olkusza a nasza młodzież prezentuje Olkusz... z uśmiechem...

 

Rozmawiając uczniowie poznawali bezpośrednio mieszkańców partnerskiego miasta i ćwiczyli swój szkolny język niemiecki i angielski.

 

Wcześniej młodzież odwiedziła Gimnazjum A. Einsteina, gdzie zwiedzili szkolne pracownie ,spotkali się z uczniami gimnazjum i uczestniczyli w lekcji j. niemieckiego dla obcokrajowców .

 

W sobotnie popołudnie na scenie  wystąpiło także wiele innych zespołów reprezentujących kraje europejskie oraz Afrykę i Azję -.Uczestniczyliśmy w pięknym ,pełnym radości festiwalu kulturowej różnorodności tańców, języków i smaków.  

 

Prawie wszyscy mieszkańcy Schwalbach spotykają się podczas tego największego corocznego festynu na rynku , by posłuchać muzyki ,porozmawiać z sobą, coś zjeść. Jest to też jedyna niedziela kiedy wokół rynku otwarte mogą być sklepy do godz.18:00 (!) .

 

W tym dniu rozpoczęli swój program wymiany także uczniowie LO Nr 1 ,15.os. grupę gościli uczniowie partnerskiego Gimnazjum A. Einsteina w Schwalbach, ta międzyszkolna współpraca trwa już 15 lat .Była więc okazja do spotkania z grupą Olkuszan w kościele i na festynie-To olkuski dzień w Schwalbach podsumowali z uznaniem nasi przyjaciele

 

 

 

3. Dodatkowy program edukacyjny w Turyngii -500 Lat Reformacji

 

z Schwalbach -przez Eisenach, Sondershausen -do Olkusza

 

W poniedziałkowy poranek , po jak zwykle długim pożegnaniu z rodzinami goszczącymi nas ,a było ich tym razem 28 , pod przewodnictwem grupy przyjaciół z Schwalbach , wyruszyliśmy "naszym" autokarem do Eisenach rodzinnego miasta J.S Bacha i zamieszkania Marcina Lutra , a stamtąd do średniowiecznej twierdzy- zamku Wartburg ,gdzie zwiedziliśmy narodową wystawę przygotowaną z okazji 500-lecia Reformacji pn. Luther i Niemcy.

 

Jak powszechnie wiadomo za swoją działalność na rzecz reformy kościoła katolickiego Marcin Luter został pozbawiony praw, ekskomunikowany i skazany na wygnanie. Schronił się wtedy w zamku wartburskim i ukrywał się tam prawie rok. Tam też, w ciągu 10 m przetłumaczył Nowy Testament z j. greckiego na niemiecki, upraszczając jego formę językową, tak by treść biblii stała się b. zrozumiała . Do dzisiaj to niemieckie tłumaczenie biblii owiane jest legendą ,tutaj napisał też wiele ważnych polemik teologicznych. Zamek Wartburg stał się narodowym miejscem pamięci o reformacji, jej wpływie na rozwój społeczeństwa niemieckiego .

 

Wystawa obejmuje 5 wieków historii Niemiec ukazując ją od przełomu reformacyjnego, mówi jak reformacja wpisywała się w życie polityczne i społeczne kraju. Turyngia uznawana jest za serce i kolebkę Reformacji.  

 

Średniowieczny zamek Wartburg jest znanym miejscem pamięci narodowej, zwiedzając zamek poznajemy także życie rodów niemieckich landgrafów, oraz życie św Elżbiety.

 

Podróż przez piękną Turyngię na nocleg do Sondershausen , stolicy powiatu Kyffhaeuser -partnera Powiatu Olkuskiego przeciągnęła się i dopiero późnym wieczorem dotarliśmy do wakacyjnego parku Feuerkuppe, gdzie przenocowaliśmy , a następnego dnia chętni mogli jeszcze pospacerować po urokliwym centrum Sondershausen- mieście muzyki, gdzie przy pięknym pałacowym parku znajduje się Krajowa Akademia Muzyczna/Landesmusik Akademie , a z akademią tą od 5 lat współpracuje nasza PSM I Stowarzyszenia "Miasta Partnerskie".

 

Tam pożegnaliśmy kraj naszego zachodniego sąsiada ,a późnym wieczorem, powitało nas trochę deszczowo- srebrne miasto Olkusz, do którego przywozimy serdeczne pozdrowienia naszych niemieckich Przyjaciół z partnerskiego Schwalbach i Sondershausen.

 

Dziękujemy Schwalbach za gościnne przyjęcie i interesujący program spotkania, podczas którego każdy uczestnik olkuskiej delegacji" Mały ,Większy i Największy" znalazł cos interesującego dla siebie. Wiele się nauczyliśmy, stare PRZYJAŻNIE potwierdziliśmy ,a także nowe ZNAJOMOŚCI zawarliśmy podsumowują UCZESTNICY 10. partnerskiego spotkania w Schwalbach.

 

W przyszłym roku REWIZYTA - SPOTYKAMY SIĘ W OLKUSZU, BY PODSUMOWAĆ

 

20 LAT PARTNERSKICH SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW !

 

 

Uwagi:

Wszyscy olkuscy uczestnicy jubileuszowego spotkania otrzymali w Schwalbach pamiątkowe dyplomy, a współpracujący od wielu lat, także serdeczne podziękowania .

Uzgodniono wstępnie /Propozycja : Część 2- 20.Urodzin partnerstwa miast ,dokładnie za rok -w Olkuszu !

Uczestnicy programu: 50 os.- Delegacja olkuska( uczestnicy w wieku 9-77 lat-( PRZYJĘCI GOŚCINNIE PRZEZ 28 RODZIN NIEMIECKICH ,członków Koła Partnerskiej Współpracy z Olkuszem )w tym:

  • 3.os. delegacja Burmistrza (zakwaterowani w hotelu )
  • 15. os. GRUPA DZIECI i dorośli   -Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Olkuskiej/MOK
  • 10 os. grupa uczniów szkół gimnazjalnych i średnich + 2.opiekunów
  • 20 os. grupa członków Olk.St. Miasta Partnerskie

28 osób odwiedziło miasto partnerskie Olkusza po raz pierwszy !

Koszty przejazdu grupy dofinansowano z dot. celowej M i G Olkusz

 

 

 

 

 

 

MICHAEL DORNER - Pianista z Weimaru w Olkuszu 26 lipca 2017g. 19.00

Wiadomości

Hide Main content block

Aktualności

Apel z prośbą o uczestnictwo w wyborach europejskich 26 maja ...
  Drodzy Mieszkańcy Olkusza i Schwalbach, 26. Maja 2019 wraz z wszystkimi obywatelami UE będziemy  po raz kolejny  wybierać członków Parlamentu Europejskiego.  W maju Polacy świętują 15. rocznicę ... Czytaj więcej...
Program jubileuszowy - wersja niemiecka
Programmablauf der Europäischen Jubiläums Begegnung in Olkusz : 15 Jahre Städtepartnerschaft Olkusz- Schwalbach am Taunus (Organisation: Stadtverwaltung, Kulturhaus, Städtepartnerschaft Verein, Grundschule nr ... Czytaj więcej...
Olkusz
      Olkusz jest pięknym miastem historycznym, znajdującym się pomiędzy dwoma najbardziej znanymi regionami Polski Południowej - Wyżyną Śląską a Krakowem. Być może turyści, podróżni i obcokrajowcy ... Czytaj więcej...